Suomalaisista nuorista aikuisista 70 prosenttia pitää älypuhelinta pääasiallisena verkon uutisvälineenään.

Tieto ilmenee Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report 2017 -kyselytutkimuksesta. Viestintäalan tutkimussäätiön tiedottamien tulosten mukaan 55 vuotta täyttäneistä taas 19 prosenttia lukee verkkouutiset yleensä puhelimesta.

Tutkimus osoittaa, että älypuhelimesta on tullut yhä useammalle ainoa laite lukea verkkouutisia. Aikaisemmissa tutkimuksissa älypuhelin täydensi tietokonetta keinona seurata uutisia.

Myös sosiaalisen median suosio uutislähteenä vaihtelee iän mukaan. Kyselytutkimuksen nuorimmista, eli 18–24-vuotiaista, 29 prosenttia kertoo somen olevan pääasiallinen uutislähde.

"Suomalaisvastaajista vain 8 prosenttia pitää sosiaalista mediaa pääasiallisena uutislähteenään, mikä on selvästi vähemmän kuin useimmissa muissa vertailun maissa", tutkija Esa Reunanen Tampereen yliopiston COMET-tutkimuskeskuksesta sanoo tiedotteessa.

Suomalaiset seuraavat paljon perinteisiä medioita. Verkkomedian tavoittavuus on pysynyt vuodesta 2015 kutakuinkin ennallaan. Vastaajista 85 prosenttia seuraa perinteisen median kautta uutisia vähintään viikoittain. Verkosta uutisia seuraa 88 prosenttia suomalaisvastaajista.

Tutkimuksesta nousee esiin tieto, että Suomessa uutisiin luotetaan enemmän kuin muissa tutkimukseen osallistuneissa maassa. Luottamus on tosin viime vuosina ollut hienoisessa laskussa. Vuonna 2015 suomalaisvastaajista 68 prosenttia arvioi, että useimpiin uutisiin voi luottaa. Tänä vuonna tätä mieltä oli 62 prosenttia.

Suomalaiset ymmärtävät mainontaa

Tutkimus selvitti myös mainonnan esto-ohjelmien käytön yleisyyttä ja mainosten häiritsevyyttä. Suomalaiset kertovat mainosten häiritsevän, mutta 34 prosenttia vastaajista on valmis hyväksymään mainokset ilmaisten uutisten vastineena. Kuitenkin 71 prosenttia suomalaisvastaajista kokee uutissivuistoilla olevan mainonnan häiritseväksi.

Mainosten esto-ohjelmistojen käytössä Suomi on vertailun keskitasoa, kun 24 prosenttia vastaajista kertoi käyttävänsä ohjelmia. Suomessa mainosten esto-ohjelmistojen käyttäjäosuus on pysynyt edellisvuodesta samana.

Viestintäalan tutkimussäätiö osallistui neljättä kertaa Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report -tutkimukseen. Kyselytutkimus tehtiin kuudennen kerran. Tutkimuksessa selvitetään uutisten käyttöä erityisesti verkkomediassa, ja siihen osallistui 36 maata, mukaan lukien kaikki Pohjoismaat. Tutkimukseen haastateltiin kustakin maasta noin 2 000 yli 18-vuotiasta henkilöä.