Analytiikkayritys Quru n toimitusjohtajaksi on 1.6.2019 alkaen nimitetty Mira Mäkiranta, 39. Qurun perustajajäseniin kuuluvalla Mäkirannalla on yli 10 vuoden kokemus verkkoanalytiikasta ja markkinatutkimuksesta. Viimeksi hän on toiminut Qurun operatiivisena johtajana ja aiemmin analyytikkona ja tutkijana Satama ssa sekä Taloustutkimuksessa.

Salomaa Yhtiöihin kuuluva Quru on vuonna 2009 perustettu analytiikkayritys, jonka missiona on auttaa asiakkaitaan hyödyntämään dataa liiketoiminnan ytimessä. Yrityksen toimipisteissä Helsingissä ja Turussa työskentelee yhteensä 35 datan ammattilaista. Helsinki on erikoistunut Google Analytics -osaamiseen ja Quru Åbon vahvinta osaamista on Adobe Analytics.

"Mira tuntee Qurun liiketoiminnan ja ihmiset läpikotaisin, mikä antaa vankan pohjan tulevaisuuden kehittämiselle. Qurulaiset ovat tehneet hienoa pioneerityötä datan keräämisessä, yhdistämisessä ja analysoinnissa. Heillä on erinomainen näkemys siitä, miten asiakkaat saavat jalostettua datavirroista strategisia työkaluja liiketoiminnan päätöksentekoon", sanoo Salomaa Yhtiöiden toimitusjohtaja Antti Kärävä tiedotteessa.

Mäkiranta kertoo olevansa innoissaan uudesta tehtävästään.

”Työn määrä ei tule vähenemään, mutta on ihan mahtava olla mukana viemässä suomalaisia bisneksiä enemmän dataohjautuvaan suuntaan”, Mäkiranta sanoo M&M:lle.

Kun Quru perustettiin kymmenen vuotta sitten, aluksi nimellä Kwantic, ydintiimi oli jo jonkin aikaa työskennellyt web-analytiikan parissa Satamalla.

"Pioneerin roolissa jouduimme usein keksimään lennosta työkaluja tarpeisiin, joihin ei vielä ollut kaupallisia ratkaisuja olemassa. Tänä päivänä tilanne on toinen. Työkaluja ja datalähteitä on paljon, ja ne on aiempaa helpompi yhdistää toisiinsa. Quru auttaa tekemään sekä asiakkaiden omasta että avoimesti saatavasta datasta aidosti hyödyllistä”, Mäkiranta sanoo.

Haasteena on merkityksellisen datan tunnistaminen valtavasta massasta, tiedon pirstaloituminen eri järjestelmiin ja saatavuuden rajoittuminen vain harvoille.

”Pelkkä mittaaminen ei riitä, dataa pitää osata myös hyödyntää päätöksenteossa. Se vaatii muutosta työtavoissa ja yrityskulttuurissa, samoin kuin uteliaisuutta ja halua kysyä datalta kysymyksiä sekä resursseja vastausten löytämiseen”, Mäkiranta sanoo.

Quru yrityksenä ja Mäkiranta henkilökohtaisesti ovat työskennelleet pitkään datan parissa ja auttaneet yrityksiä löytämään oikeat mittarit. Hänen mukaansa ongelma on usein se, että vaikka mittarit ovat paikoillaan ja käytettävissä on hyvää dataa, se ei kuitenkaan mene käyttöön.

”Tehdään raportteja, joita kukaan ei ehdi lukea, eikä mikään koskaan muutu datan perusteella. Pelkkä datan olemassaolo ei riitä, vaan sitä pitää osata käyttää”, Mäkiranta sanoo.

Hänen mukaansa tulevaisuuden menestyjät eivät rajoita datan käyttöä vain tehtyjen toimenpiteiden seurantaan, vaan kuljettavat tietoa mukana kaikessa päätöksenteossa.

"Datasta voidaan tunnistaa potentiaalisia kohderyhmiä ja keksiä uusia kulmia markkinointiin, jopa kokonaan uusia liikeideoita, jos niitä vain muistetaan etsiä. Hyvälaatuinen asiakas- ja markkinadata toimii myös oppimisen polttoaineena tekoälyalgoritmeille", Mäkiranta sanoo.

Mäkirannan edeltäjä, Qurun pitkäaikainen toimitusjohtaja Steve Jackson keskittyy startup-yritys Dataridoo n toimitusjohtajan tehtäviin. Dataridoo auttaa verkossa toimivia markkinapaikkoja suoraviivaistamaan loppuasiakkaidensa sähköisiä ostoprosesseja sekä löytämään datan avulla markkinapaikoille sopivia myyjiä.