Työyhteisövalmentaja ja sisältöammattilainen Anna Perho aloittaa syyskuussa Ellun Kanojen asiantuntijana ja muutoksen tekijänä. Perho tuo uusia työkaluja Ellun Kanojen asiakkaiden muutoskyvykkyyksien kehittämiseen.

Perho on valmistunut ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi Lyhytterapiainstituutista. Lisäksi hän on opiskellut mm. ACT- ja skeematerapiaa sekä hankkinut Disc- ja Peili-valmentajan pätevyydet.

Perhon rekrytointi vahvistaa Ellun Kanojen voimakkaasti kehittyvää palvelukokonaisuutta, johon kuuluu johtamisen, yrityskulttuurin sekä yhteisön työtapojen kehitys ja tuki.

Työn organisointi yhä tärkeämpää muuttuvassa työelämässä

Anna Perho työskentelee Ellun Kanojen strategia ja kulttuuri -kasvualueen asiakashankkeissa. Erityisesti Perhoa kiinnostaa yksittäisen työntekijän muutoskyvykkyyden kehittäminen.

”Itsensä johtamisen treenaaminen on nopein tapa vahvistaa hallinnan tunnetta ja sitä kautta hyvää fiilistä koko elämässä. Voimista ja kapasiteetista on vaikea ammentaa, jos tekemisellä ei ole suuntaa eikä omasta itsestä otetta. Kärjistäen voi sanoa, että koko elämä tapahtuu ärsykkeiden ja niitä seuraavien reaktioiden välissä. Mitä napakampi ote ihmisellä on omiin valintoihinsa, sitä paremmin hän arjessaan pärjää”, Anna Perho sanoo tiedotteessa.

Ellun Kanat kehittää ja päivittää työkaluja ja ajattelua, joita strategia- ja yrityskulttuurityössä käytetään.

”Yrityksissä nähdään yhä selvemmin, että kyky menestyä jatkuvassa muutoksessa liittyy yhtä olennaisesti itse työn organisoimiseen ja työtapoihin kuin strategiaan tai uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Työyhteisön kyky reagoida uusiin tilanteisiin ja oppia arjessa on suorassa suhteessa siihen, miten hyvin strategia toteutuu. Usein tarve sisäisen työn kehittämiseen on tunnistettu, halutaan purkaa hierarkiaa tai juurruttaa strategia tehokkaammin, mutta konkreettisia, ajankohtaisia ja yrityksen tilanteeseen sopivia työkaluja voi olla vaikea löytää. Pelkkä hyvä aie tai tarmokkaasti aloitettu muutoshanke ei välttämättä tuota tulosta. Ihan liian suuri osa muutoshankkeista kuihtuu kasaan”, sanoo tiedotteessa liiketoimintajohtaja Marjaana Toiminen.

Ellun Kanat käynnistää syksyllä työtapoihin liittyvän hankkeen, jonka toteutuksessa Anna Perholla on tärkeä rooli. Tänä syksynä ja seuraavina vuosina Ellun Kanat kasvattaa merkittävästi strategiaan ja kulttuuriin liittyvää palvelukokonaisuutta vastaavanlaisilla uusilla avauksilla, rekrytoinneilla sekä yhteistyökumppanuuksilla.

”Anna Perholla on arvokasta kokemusta tiimityön kehittämisestä, itsensä johtamisen työkaluista ja työyhteisön konfliktitilanteiden purkamisen keinoista. Aiemman yhteistyömme perusteella tiedän, että hänen konkreettisen suorasukainen lähestymistapansa on sekä ajankohtainen että tehokas”, Toiminen sanoo.

Perho on kirjoittanut tietokirjoja muun muassa ajanhallinnasta. Hänen tuorein, elokuussa ilmestyvä teoksensa Suorat sanat (Otava) käsittelee yritysten kykyä puhua vaikeiksi koetuista asioista.

”Olen otettu siitä, että pääsen työskentelemään yhdessä Suomen skarpeimmista firmoista. Työssä yhdistyvät isot intohimon kohteeni: kehittäminen ja sisällöt. Perehdytysohjehan lukee toimiston seinällä: saatanallinen ralli päälle vaan. Ei lisättävää!”