Ministeriöiden asettaman työryhmän tavoitteena oli pohtia, miten luovien alojen tuotosta, arvonlisäystä ja työllisyyttä voitaisiin Suomessa parantaa.

Työryhmä esittää alalle omia rahoitusinstrumentteja ja arvottamismenetelmiä. Yksi ehdotuksista on perustaa uusi luovien alojen yritysten pääomittamiseen suunnattu riskirahasto, jossa ovat mukana yksityiset sijoittajat ja valtio. Valtion alkuvaiheen pääomasijoitus olisi 3-5 miljoonaa euroa.

Työryhmä esittää myös, että hallitus käynnistää monialaisen Creative Business Finland -ekosysteemin kehittämispalvelujen rakentamisen.

Palveluihin tulisi työryhmän mukaan koota tärkeimmät yritys-, kasvu-, neuvonta-, koulutus- ja kansainvälistymispalvelut. Sen toiminta integroitaisiin rahoituspalveluiden järjestämiseen, maakuntien kasvupalveluiden sekä Business Finlandin toimintaan.

Palveluiden olisi määrä muodostaa yhteistyöfoorumi ja verkosto luovien alojen yritysten lisäksi luovaa osaamista hyödyntäville tahoille sekä kouluille. Tavoitteena on edistää aineettomien oikeuksien luomiseen tähtäävää tuotekehitystä ja innovaatiotoimintaa sekä kannustaa luovien alojen koulutusta ja tiiviimpää koulutusyhteistyötä.

Ekosysteemin kehittämishanke perustuisi yritysten ja julkisten toimijoiden kumppanuuteen. Lisäksi siinä hyödynnettäisiin kansainvälisiä käytäntöjä. Työryhmä ehdottaa, että järjestelmän rakentamisen tueksi tehdään kansainvälinen vertailu sekä selvitys osana valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa.

Työryhmä ehdottaa myös, että hallitus määrittäisi luovan talouden ja aineettoman arvon luomisen yhdeksi Team Finlandin ja Growth Finlandin painopistealueista.

Lisäksi työryhmä haluaa luoda käytännöt, jotka mahdollistavat tekijänoikeuksien siirron tekijän yritykselle. Myös arvonlisäverotukseen liittyvät erityiskysymykset ja ratkaisumallit tulee selvittää. Tavoitteena on, että esimerkiksi musiikin alalla olisi mahdollisuus toimia elinkeinonharjoittajana samoin edellytyksin kuin muissakin elinkeinoissa. Yhtiömuotoisen luovan alan liiketoiminnan taas pitää olla mahdollista samoin kuin muilla aloilla.

Työryhmä huomauttaa, että koulutuksen työelämävastaavuutta pitää parantaa. Se ehdottaa luovan osaamisen monialaisten osaamiskeskittymien muodostamista.

Työryhmä on antanut myös ehdotuksia luovien alojen ammattilaisten ja taiteilijoiden sosiaaliturvan kehittämiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut esityksestä eriävän mielipiteen.

Esitykset perustuvat työryhmän kokoamaan kuuteen luovien alojen kasvua jarruttavaan esteeseen.

Työryhmä uskoo, että sen ehdottamien toimenpiteiden avulla voidaan lisätä luovien alojen työllisten määrää yli 10 000 henkilöllä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö asettivat työryhmän joulukuussa 2016. Svenska handelshögskolanissa Professor of Practice -nimikkeellä työskentevä Anne Brunila toimi työryhmän puheenjohtajana. Koko työryhmän kokoonpanon näet täältä.