Ylen uusi hallintoneuvosto järjestäytyi syksyn ensimmäisessä kokouksessa eilen 17. syyskuuta Isossa Pajassa. Eduskunta valitsi jäsenet 18. kesäkuuta.

Hallintoneuvosto on Ylen ylin päättävä elin, ja siinä on 21 jäsentä. Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu muun muassa päättää yhtiön strategiasta sekä huolehtia ja valvoa, että Ylen julkisen palvelun ohjelmatoiminnan mukaiset tehtävät tulevat suoritetuiksi. Hallintoneuvosto kokoontuu kalenterivuoden aikana noin 6–7 kertaa.

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Arto Satonen (kok). Varapuheenjohtajaksi valittiin Ari Torniainen (kesk).

Muut eduskunnan valitsemat jäsenet ovat Maria Guzenina (sd), Mika Kari (sd), Anneli Kiljunen (sd), Suna Kymäläinen (sd), Leena Meri (ps), Jussi Wihonen (ps), Olli Immonen (ps), Jari Ronkainen (ps), Kari Tolvanen (kok), Jaana Pelkonen (kok), Päivi Räsänen (kd), Esko Kiviranta (kesk), Antti Kurvinen (kesk), Saara Hyrkkö (vihr), Jenni Pitko (vihr), Matti Semi (vas), Johannes Yrttiaho (vas) ja Mikaela Nylander (r).

Ylen henkilöstöllä on hallintoneuvostossa kaksi edustajaa, joilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Henkilöstön edustajiksi hallintoneuvostoon valittiin jo aiemmin syksyllä Ylen toimittajat Pirjo Auvinen ja Risto Mattila.

Pirjo Auvisen henkilökohtaisina varaedustajina toimivat Minna Hannula ja Miikka Liukkonen. Risto Mattilan henkilökohtaisina varaedustajina toimivat Jukka Kuusinen ja Antti Laakso.

Hallintoneuvoston sihteeriksi valittiin Ylen lakiasioiden johtaja Katri Olmo.