Avainapteekit ja YTA-yhteistyöapteekit ovat tehneet yhtiökokouksissaan päätöksen aloittaa markkinointiorganisaatioidensa yhdistämisen. Yhdistymisellä muodostetaan lähes 200 yksityisomisteisen apteekin ryhmittymä.

Järjestelyn myötä Avainapteekkien Markkinointi Oy ja YTA Oy fuusioituvat ja syntyy kokonaan uusi yhtiö nimeltään Avainapteekit.

Avainapteekkien Markkinointi Oy:n toimitusjohtaja Masa Mannermaa kertoo M&M:lle, että yhdistymisen myötä molempien organisaatioiden työntekijät jatkavat uudessa yrityksessä.

Apteekit voivat tehdä yhteistyötä vain markkinoinnissa, koska Suomessa apteekkiala on edelleen tiukasti säänneltyä. Apteekkiluvat ovat henkilökohtaisia, ja apteekkitoiminta vaatii toiminimen. Yliopiston Apteekki on ainoa varsinainen apteekkiketju.

Suomessa on kymmenkunta apteekkien muodostamaa markkinointiketjua. Yhteistyöapteekit ja Avainapteekit ovat niistä kaksi suurinta.

"Teemme samaa työtä kuin aiemmin, mutta vähän isommalla joukolla. Pystymme näin auttamaan asiakkaita paremmin. Järjestämme koulutuksia ja teemme markkinointimateriaalia, ettei yksittäisen apteekin tarvitse tehdä tätä työtä yksin. Lisäksi julkaisemme asiakaslehteä, jota teemme yhdessä", Mannermaa kertoo.

Avainapteekkien Markkinointi Oy.n julkaisema aikakauslehti on nimeltään Apoteekki. Se on Mannermaan mukaan painokseltaan Suomen suurin terveysalan aikakauslehti 700 000:n kappaleen painoksella.

"Emme ole vielä päättäneet tulevan julkaisun nimeä. Uusi julkaisu tulee varmasti olemaan iso tekijä terveydenhuollon kentällä."

YTAn toimitusjohtaja Aino Gostowski n mukaan suomalaisten eniten käyttämä terveyspalvelu, ja suomalaiset myös pitävät apteekissa saatua palvelua korkeassa arvossa.

"Yhdistyminen ja sen mahdollistama entistä vahvempi kehitystyö antavat meille erinomaiset edellytykset säilyttää tämä arvostus myös jatkossa", Gostowski toteaa.

Uusi organisaatio pyrkii kehittämään myös digiratkaisuja ja -palveluita terveydenhuoltoon. Mannermaan mukaan apteekkiala on ollut digitaalisuuden eturintamassa jo pidempään esimerkiksi sähköisten Kela-korvauksien ja e-reseptien muodossa.

"Haluamme kehittää kokonaisalustaa tuomalla esimerkiksi asiakasta auttavia muistutuspalveluja siltä varalta, että reseptilääkkeet ovat loppumassa."

Kun mukaan lasketaan kaikki yksittäiset apteekit, yhteisiä työntekijöitä on jatkossa noin 3 000. Apteekit säilyvät myös jatkossa itsenäisinä yrittäjinä, joille Avainapteekit Oy tuottaa palveluita.

Ketjujen markkinointiorganisaatioiden yhdistymistä ryhdytään suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä ketjun apteekkarien kanssa välittömästi. Apteekkien omistus tai päätäntävalta eivät muutu markkinointiorganisaatioiden yhdistymisen myötä. Yhdistymisellä ei ole välittömiä vaikutuksia apteekkien asiakkaille tai muille sidosryhmille.