Avidly-konsernissa aloitetaan 11.3.2020 yhteistoimintaneuvottelut, joiden kohteena ovat työntekijät Avidly Oyj:ssä, Avidly Marketing Oy:ssä, Avidly Media Oy:ssä ja Avidly Inbound Finland Oy:ssä. Yhteistoimintaneuvottelut eivät koske Sugar Helsinki Oy:tä ja Avidly Nitroid Oy:tä.

Neuvottelujen syynä on konsernin heikentynyt ja tappiollinen liiketulos vuonna 2019 sekä tarve uudistaa yhtiöiden organisaatioita.

Tänään julkistetun tilinpäätöksen mukaan Avidly Oyj:n liikevaihto kasvoi 11,9 prosenttia 22,1 miljoonaan euroon vuonna 2019. Liiketulos jäi 2,4 miljoonaa euroa tappiolliseksi.

Tilinpäätöstiedotteen mukaan Avidly kasvatti vuonna 2019 liikevaihtoaan selvästi strategiansa mukaisesti ja erityisesti Inbound-liiketoiminta kasvoi voimakkaasti. Markkinointipalvelujen myynti jäi toisella vuosipuoliskolla selvästi odotuksista, mikä yhdessä inbound-markkinoinnin kasvupanostusten kanssa johti tuloksen selvään heikkenemiseen.

“Vuosi 2019 oli syksyllä 2018 muodostetun Avidlyn ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Panostukset Avidlyn kansainvälistymiseen ja kotimaiseen kasvuun eivät kuitenkaan toteutuneet odotetulla tavalla, mikä johti ennustettua heikompaan taloudelliseen kehitykseen vuonna 2019”, Avidlyn toimitusjohtaja Jesse Maula sanoo tiedotteessa.

”Tappiolliseen liiketulokseen vaikutti etenkin Markkinointipalvelujen heikko liikevaihtokehitys. Lisäksi vuoden 2018 lopussa päättyneen SOK:n ulkoistussopimuksen korvaaminen uusilla asiakkuuksilla eteni suunniteltua hitaammin. Inbound-liiketoiminnassa liikevaihto puolestaan yli kaksinkertaistui vuosina 2019 ja 2018 tehtyjen yritysostojen seurauksena, mutta etupainotteisesti tehdyt rekrytoinnit ja muut kasvupanostukset painoivat kannattavuutta”, Maula jatkaa.

Tämän hetkisen arvion mukaan suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa yhteensä enintään 20 henkilön irtisanomiseen, osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen tai muihin työsuhteen ehtojen olennaisiin muutoksiin.

”Vuoden aikana avidlylaiset tekivät erinomaista työtä muun muassa asiakkaidemme palvelussa ja korkealuokkaisessa suunnittelussa. Erityisen ylpeitä olemme tuloksellisista myynnin ja markkinoinnin palveluistamme, jotka ovat keskittyneet esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden kaupallistamiseen, asiakkaidemme kansainvälisen kasvun mahdollistamiseen sekä kilpailijoista erottuvan asiakaskokemuksen rakentamiseen”, Maula sanoo.

Suunnitelluilla toimenpiteillä arvioidaan saavutettavan yhteensä noin 1,0 miljoonan euron säästöt. Maulan mukaan Avidlyssa tullaan uudistamaan myös johtamista ja sisäisiä toimintamalleja.

”Taloutemme saaminen tasapainoon on vuoden 2020 tärkein tavoitteemme. Samalla jatkamme kasvustrategiamme toteuttamista ja panostamme vahvaan brändi- ja sisältöosaamiseemme, digitaalisuuden ja myynti- ja markkinointiteknologioiden yhdistämiseen sekä tätä kautta syntyviin synergiaetuihin. Tästä meillä on rohkaisevia näyttöjä asiakaskunnassamme.”

Yhteistoimintaneuvottelut arvioidaan saatavan päätökseen maaliskuun 2020 aikana.

Lue myös: Avidlyn tulos jäämässä alle odotusten: ”Panostukset kansainvälistymiseen ja kotimaiseen kasvuun eivät ole toteutuneet odotetulla tavalla”

Avidly valittiin HubSpotin vuoden globaaliksi kumppaniksi