Avidly tyhtyy ilmastotalkoisiin yhdessä suomalaisen ilmastonmuutoksen hillintätoimiin keskittyneen CO2Esto -yrityksen kanssa.

Avidly julkisti tammikuussa 2019 #Tomorrowbono-vastuullisuusohjelmansa, jolla se muuttaa vuoden aikana yhtä yhteiskunnallista asiaa paremmaksi.

Yhtiön luova johtaja Risto Etelämäki kertoo Avidlyn saaneen useita kymmeniä ehdotuksia vastuullisuusohjelman kohteeksi.

Suurimmat esille nousseet aihepiirit liittyivät nimenomaan ilmastokysymyksiin eli huoleen ympäristöstä, luonnosta ja maapallon tilasta sekä huoleen lasten ja nuorten hyvinvoinnista.

Valinta kohdistui lopulta ilmastonmuutokseen. Etelämäki korostaa, että vaikka aihe on jo hyvin tuttu suomalaisille, konkreettiset toimet jäävät yhä liian vähäisiksi.

"Aihe on todella tärkeä. Voi sanoa, että ilmastonmuutos on monella tavalla yksi koko ihmiskunnan suurimpia haasteita ja uhkia. Jos sitä ei jollain tavalla lähdetä ratkomaan, kaikki muu on turhaa. Tästä aiheesta puhutaan jo paljon, mutta me lähdemme nyt yhdessä miettimään, miten jokainen yksilö ja myös yritys voisi konkreettisesti tehdä asialle jotain", Etelämäki kertoo M&M:lle.

Tomorrowbono-ohjelman konkreettiseksi vaikuttamiskanavaksi valikoitui suomalainen pk-yritys CO2Esto, joka keskittyy suoraan päästöjen vähentämiseen. Yritys tarjoaa yksilöille ja yrityksille mahdollisuuden pienentää hiilijalanjälkeään tai mitätöidä hiilidioksidipäästönsä kokonaan. Yhtiön keinoilla on mahdollista saavuttaa täydellinen hiilineutraalius.

Yrityksen toiminta nivoutuu suoraan EU:n päästökauppamarkkinoihin. Yritys ostaa päästöoikeuksia pois EU:n virallisilta päästökauppamarkkinoilta, jolloin niitä jää vähemmän saastuttavalle teollisuudelle. Tähän mennessä palvelulla on estetty jo 2,5 miljoonan hiilidioksidikilon päästöt.

Etelämäen mukaan yksi keskeinen peruste teeman ja kohteen valinnassa on ollut se, että tehtävälle työlle saadaan kytkettyä konkreettisia mittareita. Tässä CO2Eston rooli korostuu.

"Uskomme, että pystymme yhdessä laatimaan nämä mittarit. Ne liittyvät todennäköisesti siihen, kuinka paljon me saamme aktivoitua yrityksiä ja yksilöitäkin mukaan pienentämään hiilijalanjälkeään CO2Eston palvelun kautta", kertoo Etelämäki.

"Nykyiset toimet eivät riitä"

Avidly lähtee yhdessä CO2Eston kanssa vaikuttamaan siihen, että yhä useampi suomalainen löytäisi väylän toimia. Yksilöiden lisäksi CO2Esto tarjoaa yrityksille palvelua, jossa määritetään toiminnan vaikutuksia hiilidioksidipäästöihin ja arvioidaan eri päästövähennysratkaisujen tehokkuutta.

CO2Eston toiminta nivoutuu suoraan EU:n päästökauppamarkkinoihin. Yritys ostaa päästöoikeuksia pois EU:n virallisilta päästökauppamarkkinoilta, jolloin niitä jää vähemmän saastuttavalle teollisuudelle. Tähän mennessä palvelulla on estetty jo 2,5 miljoonan hiilidioksidikilon päästöt. Tämän määrän yritys haluaa moninkertaista, kertoo Janne Kärki, yksi CO2Eston perustajista.

"Nykyiset ilmastotoimet eivät kerta kaikkiaan riitä ja poliittinen ohjaus on tehotonta. Meillä on osaaminen ja työkalut todellisiin päästövähennyksiin. Tarve viestiä tehokkaasti, herättävästi ja oikealle yleisölle on ratkaisevan tärkeää ja siksi olemme tästä yhteistyöstä erittäin innoissamme", Kärki toteaa.

"Pelottelun ja puheen sijasta haluamme edistää sitä, että jokainen suomalainen, me mukaan lukien, löytäisi konkreettisen tavan toimia hiilijalanjälkensä pienentämiseksi", säestää Avidlyn toimitusjohtaja Jyrki Vaittinen.

CO2Esto on VTT:n nykyisten ja entisten asiantuntijoiden perustama kustannustehokkaisiin ilmastonmuutoksen hillintätoimiin keskittynyt yritys, jonka kasvihuonekaasupäästöjen kompensointipalvelu toimii EU:n päästökauppajärjestelmän kautta.

Kuluttajat ja yritykset voivat sen kautta kompensoida halutun määrän päästöjä ostamalla päästöoikeuksia pois EU:n suurimpien päästölähteiden käytöstä.

CO2Eston liikevaihto tilikaudella 2017 oli 18 000 euroa ja tilikauden tulos 9 000 euroa.

Aiemmin Zeeland Family na tunnettu Avidly työllistää noin 250 henkilöä 15 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Vuonna 2017 Avidlyn myyntikate oli 12,9 miljoonaa euroa.