First Northissa listattu markkinointiviestinnän yhtiö Avidlyn ja SOK:n välinen tuotannon ulkoistamissopimus päättyy.

Markkinoinnin ulkoistamissopimus on tuonut Avidlylle, entiselle Zeeland Familylle, noin kymmenen prosenttia sen liikevaihdosta.

SOK-sopimuksen vaikutus Avidlyn arvioituun noin 20 miljoonan euron vuoden 2018 liikevaihtoon on noin kaksi miljoonaa euroa.

Jatkossa yhtiö arvioi yhteistyön tuovan vain noin 0,5-0,7 miljoonaa euroa liikevaihtoa. Avidly jatkaa SOK:n pakkaussuunnittelu- ja tuotantokumppanina.

Avidly aloittaa muutoksen myötä yt-neuvottelut. Ne eivät koske Avidly Media Oy:tä.

”Keskitymme Suomessa jatkossa enemmän tarjoamaan asiakkaillemme kokonaisvaltaisia markkinoinnin palveluita jatkuvana palveluna”, kommentoi Avidlyn operatiivinen johtaja Jyrki Vaittinen .

Avidly arvioi, että sopimuksen päättymisestä huolimatta yhtiön liikevaihto kasvaa ja liikevoitto paranee ensi vuonna. Yhtiö arvioi, että sen liikevaihto kasvaa 22–24 miljoonaan euroon ensi vuonna ja liikevoitto paranee vuoden 2018 ohjeistuksesta eli 0,4-0,6 miljoonasta eurosta.