Avidly ostaa saksalaisen inbound-markkinointitoimisto NetPress GmbH:n. NetPressin liikevaihto vuonna 2018 oli 1,36 miljoonaa euroa, josta 44 prosenttia oli jatkuvien palveluiden liikevaihtoa. NetPress konsolidoidaan Avidlyn lukuihin tästä päivästä alkaen.

Netpress kehittää asiakkaidensa liiketoimintaa inbound- ja sisältömarkkinoinnin sekä myynnin avulla käyttäen HubSpot-teknologiaa Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä (DACH-alueella).

Kauppahinta on 425 476 euroa, joka maksetaan laskemalla liikkeeseen NetPressin omistajille suunnatussa osakeannissa 56 730 uutta Avidlyn osaketta sekä 85 096 euron käteismaksulla. Lisäksi Avidly maksaa omistajille lisäkauppahintaa vuonna 2021, mikäli lisäkauppahinnalle asetetut edellytykset täyttyvät.

Myyjät ovat oikeutettuja saamaan lisäkauppahintaa vuonna 2021, mikäli NetPressin annualisoitu liikevaihto perustuen Netpressin vertailtuun kuukausittaiseen keskimääräiseen liikevaihtoon aikavälillä 1.10.2019-31.12.2019 ja 1.10.2020-31.12.2020 ylittää 1,2 miljoonaa euroa ja sen nettotulos on positiivinen aikavälillä 1.1.2020-31.12.2020. Lisäkauppahinnan määrä vastaa euromäärää, joka ylittää 1,2 miljoonaa euroa kerrottuna 1,3:lla.

Vastikkeena annettuihin osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus, joka on voimassa kaksi vuotta. Lisäksi järjestelyyn liittyy muita tavanomaisia yrityskaupan ehtoja, Avidly tiedottaa.

Järjestely ei vaikuta Avidlyn mukaan yhtiön näkymiin vuodelle 2019.