Yritysten vastuullisuus trendi on tätä päivää. Kantar TNS :n mukaan 45 prosenttia yrityspäättäjistä kokee, että vastuullisuudesta on kilpailuetua. Yrityspäättäjistä jopa 91 prosenttia kokee, että vastuullisuus on keskeinen osa heidän yrityksensä tarkoitusta.

Miltton Purpose n toimitusjohtaja ja osakas Maria Wetterstrandin mukaan usein kriisi herättää yritykset toimimaan vastuullisesti. Hän uskoo, että esimerkiksi Volkswagen muuttaa toimintaansa uuteen vastuullisempaan suuntaan pakon edessä.

"Usein skandaali on lähtökohta kestävän kehityksen projekteille."

"Mutta toivottavasti yritykset eivät odota, että asiat kriisiytyvät skandaaliin", Wetterstrand jatkaa.

Ruotsin vihreiden puheenjohtajana ja kansanedustajana työskennellyt Wetterstrand puhui Alma-talossa järjestetyssä Nordic Business Forum 2017 -tapahtuman streamaustilaisuudessa yritysten vastuullisuudesta.

Wetterstrandin mukaan yritykset ovat tällä hetkellä entistä valveutuneimpia vastuullisuusasioissa, mutta töitä on vielä tehtävänä.

Kuluttajat odottavat, että yritykset toimivat suoraselkäisesti ja siksi vastuullisuudella on paljon markkinapotentiaalia. Wettersrand arvioi, että trendi ei ainakaan laannu tulevaisuudessa.

Kantar TNS:n mukaan lähes puolet suomalaisista kuluttajista kertoo saaneensa tai etsineensä tietoa yritysten päämääristä ja tavoitteista vuonna 2017.

"Vastuullisuus ja kestävän kehityksen teemat kiinnostavat etenkin nuoria naisia, mutta kyllä näillä teemoilla tavoittaa kaikenikäisiä ihmisiä."

Läpinäkyvyys ja yrityksen omista heikkouksista kertominen on järkevää. Kuitenkin Kantar TNS:n mukaan suomalaiset yritykset kertovat vielä varovaisesti vastuullisuteen liittyvistä teoistaan.

Wetterstrand painottaa, että kun yritys on avoin ja kertoo, millaisten asioiden kanssa sillä on vaikeuksia, julkisuutta ja yrityskuvaa on helpompi hallita.

"Yritykset pelkäävät, että huomio kiinnittyy niihin asioihin, jotka ne ovat jättäneet tekemättä. Siksi ne eivät lähtökohtaisestikaan kerro kaikesta hyvästä, joita ne ovat saaneet aikaan. Jos yritys kertoo avoimesti heikkouksistaan ja keskeneräisistä vastuullisuusprojekteista, se voi samalla mainostaa rohkeasti hyviä asioita, joita se tekee."