B2B-myynnin suorituskykyä kasvattava yritys Get Sales on lähtenyt haastamaan myynnin koulutusten ja valmennusten kenttää.

Yritys toteutti Manifesto Consultingin kanssa Myynnin kyvykkyystutkimuksen, joka rohkaisi rakentamaan käytännönläheisen myynnin suorituskykyä kasvattavan myynnin ohjelman, Myynnin Fundamentit.

“Haluamme olla vaikuttamassa suomalaiseen myyntikulttuuriin ja auttaa yrityksiä menestymään paremmin, oli korona-aika tai ei”, yrityksen perustajaviisikkoon kuuluva Pipa Thiel kertoo tiedotteessa.

Myynnin kyvykkyystutkimus paljasti, että myynnin perusasioissa on vielä tekemistä poikkeuksetta lähes kaikissa yrityksissä.

Tutkimus kertoo esimerkiksi, että noin 80 prosenttia B2B-yritysten myyjistä kokee, että kauppojen päättämisen prosessi on puutteellinen tai puuttuu kokonaan, tai että yli 70 prosentilla B2B-myyjistä on puutteelliset päivä-, viikko- tai kvartaalitason tavoitteet, joiden avulla vuosibudjetin teko olisi realistista.

Asiakasliidien ja -prospektien kerääminen on systemaattista vain noin joka viidennessä yrityksessä. Tutkimustulos osoittaa, että myös useassa muussa myynnin osa-alueessa on suomalaisissa yrityksissä saavutettavissa matalan kynnyksen voittoja järjestelmällisellä kehittämisellä.

Esimerkiksi yli 80 prosenttia B2B-myyjistä kokee, että asiakaskeskusteluun valmistautumista ja sen sisältöä ei ole priorisoitu riittävästi ja myyntihenkilöt keskustelevat asiakkaiden kanssa ilman, että lähestymistapaa olisi mitenkään yhteisesti konseptoitu.

Ratkaisuna yritysten myyntifunktioiden kehittämiseen Get Sales on rakentanut tutkimustuloksien pohjalta Myynnin Fundamentit -nimeä kantavan ohjelman, jossa yritykset luovat myyntitoiminnoilleen ytimen, jonka päälle myynnin tuki- ja lisätoimet rakentuvat.

Ohjelma koostuu viidestä eri osa-alueesta, joissa käsitellään muun muassa yrityksen erottautumista, asiakaskeskusteluja, asiakkuuden kasvattamisen ja systemaattisen myyntityön malleja.

Ohjelman lopputulokset jalkautetaan osallistuvien yritysten myyntitoimintoihin. Get Sales pilotoi ohjelmaansa parhaillaan ensimmäisten ryhmien kanssa.

Uuden yrityksen perustajaviisikkoon kuuluvat Pipa Thielin ohella Taavi Thiel, Pekka Hackspik, Rami Hirvelä sekä Lauri Jutila. Get Salesin taustajoukoihin kuuluvat perustajaviisikon lisäksi Bravedo Oy ja Reaktor Innovations Oy.