Pekka Harjunkoski, 45, siirtyy Babler ille Isännöintiliitto ry:stä, jossa hän työskenteli asumisen toimialan asiakkuuksien kehittämisessä ja brändin rakentamisen parissa. Sitä ennen Harjunkoski työskenteli pitkään tutkimusjohtajana ensin Promenade Research in ja sen jälkeen Suhdetoimisto Kram in palveluksessa.

"Olen tehnyt pitkän pätkän töitä tutkimusyrityksissä sekä bränditutkimuksen että asiakastutkimuksen parissa, nykytermein sanottuna siis asiakasymmärryksen ja datan analysoinnin tehtävissä. Fokus on aina ollut brändien ja asiakassuhteiden kehittämisessä", Harjunkoski kertoo M&M:lle.

Harjunkosken tausta on hänen urapolkunsa huomioiden mielenkiintoinen. Hän on lukenut Helsingin

yliopistossa yhteiskuntafilosofiaa ja sosiaalietiikkaa ja valmistunut teologian maisteriksi. Harjunkoski on suorittanut opintoja myös valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Tutkimustyö on aina ollut keskeinen osa Harjunkosken työtä. Bablerilla hänen keskeisenä tehtävänään on datan sekä laadullisen asiakasymmärryksen yhdistäminen vaikuttajamarkkinointiin.

Harjunkosken näkemyksen mukaan vaikuttajamarkkinoinnin tehokkuutta voisi entisestään parantaa sekä brändin rakentamisessa, tunnettuuden rakentamisessa ja myynnin edistämisen välineenä.

Mainostajilla on omista brändeistään hyvin usein olemassa olevaa dataa tai laadullista tutkimustietoa. Harjunkoski arvioi, että olemassa olevaa dataa ei läheskään aina nosteta kovin korkealle jalustalle, kun yritys ryhtyy tekemään vaikuttajamarkkinointia.

"Keskeisintä on nostaa olemassa oleva data pöydälle. Pelkään pahoin, että tämä usein unohtuu. Babler pystyy tuottamaan omaa, sekä laadullista että määrällistä tutkimusta. Tutkimustyön kautta voimme saada lisätietoa eri kohderyhmistä. Korostan kuitenkin, että myös vaikuttajat tulee ottaa mukaan tutkimuksen piiriin. Pitää tutkia heidän suhdettaan eri brändeihin sekä kartoittaa heidän kiinnostustaan nostaa esille tiettyjä näkökulmia näistä brändeistä", sanoo Harjunkoski.

Babler on osa Ida Fram Group -konsernia, johon kuuluvat lisäksi mainostoimisto Ida Fram, markkinointitoimistojen tuotantokumppani Into-Digital, vaikuttajamarkkinointiin erikoistunut viestintätoimisto Babler, bloggaajien yhteisö Suomen Blogimedia sekä b-to-b-myynnin ja markkinoinnin toimisto Fram2B.

Konserni teki viime vuonna 2,9 miljoonan euron liikevaihdon. Myyntikate tilikaudella 2017 oli 2,43 miljoonaa euroa.

Ida Fram Groupin toimitusjohtaja Teemu Jokinen arvioi, että mainostajat ovat oppineet ostamaan vaikuttajamarkkinointia, ja toisaalta vaikuttajat ovat yhä ammattimaisempia.

"Bablerin tehtävänä on näin ollen olla strateginen adapteri näiden ryhmien välillä, jotta hankkeissa todella syntyy liiketoiminnallisesti merkittäviä tuloksia. Pelkkä mediatilan välitys ei yksinkertaisesti ole riittävä lisäarvo kenellekään. Siksi satsaamme asiakasymmärrykseen ja tiedolla johtamiseen nimittämällä Harjunkosken toimitusjohtajaksi", Jokinen kertoo.