Bob the Robot on Vuoden toimisto -selvityksessä isojen mainostoimistojen, eli yli viiden miljoonan euron myyntikatetta tekevien toimistojen ykkönen. Asiakkaiden mielestä toimistso on hyvä kaikilla osa-alueilla. Erityisen hyvin Bob The Robot pärjäsi luovuudessa.

”Luovuus, innovatiivisuus ja pelottomuus ovat meille tärkeimpiä arvoja, mutta pyrimme mahdollisimman hyvään suoritukseen kaikilla osa-alueilla”, sanoo toimitusjohtaja Miska Rajasuo.

Hänen mukaansa toimisto on tehnyt kolmena viime vuonna paljon kehitystyötä, joka ei näy ulospäin.

”Koko putiikki on laitettu uuteen uskoon, jotta hallitsemme paremmin asiakkuuksia ja tuotantoa. Kun operatiivinen tekeminen on kunnossa, voimme keskittyä luovaan suunnitteluun.”

Bob the Robot pääsi kolmen toimiston shortlistalle. Listan muita toimistoja olivat TBWA\Helsinki ja Satumaa Family Business.

Tutkimuksessa toimistojen toimintaa arvioitiin asiakkaan kokeman palvelun ja toteutuneiden projektien/tulosten perusteella. Haastatteluja hyväksyttiin lopulliseen aineistoon 725. Valtaosa haastatteluista tehtiin internetkyselynä toimistojen itse toimittamiin asiakasrekistereihin. Aineistoa täydennettiin puhelinhaastatteluin.

Suomessa tutkimuksen tiedonkeruusta ja tulosten analysoinnistavastaa tutkimustoimisto Norstat Finland, konseptin markkinoinnista ja jalkautuksesta Alma Media sekä Mainostajien Liitto sekä markkinoinnin valintakonsultti Breezeway.

Markkinointi & Mainonta on osa Alma Mediaa.

Lue koko artikkeli maanantaina ilmestyvästä M&M:stä.