>> Mikä ratkaisi maalisvaalit? Information Factory kysyi asiaa M&M:n toimeksiannosta noin 600 kansanedustajaehdokkaalta ja politiikan toimittajalta. Joka kolmas vastasi.

Molemmissa ryhmissä oli vahvasti pinnalla näkemys, että vaalit ratkesivat yhtä paljon häviäjän huonouteen kuin voittajien hyvyyteen: Demareiden ohjelma ja johto vaikuttivat epäuskottavilta, eikä valittu pelottelumainontalinja ainakaan parantanut tilannetta. Myös "SAK-suhmurointi" sai SDP:n yhteydessä useita mainintoja.

Vaalien suurimman voittajan kokoomuksen paremmuudesta vastaajat nostivat yhden tekijän ylitse muiden: Sauli Niinistön. Kokoomus onnistui myös hyödyntämään äänestäjien muutoshalukkuuden ja tekemään kokonaistyylikkään vaalikampanjan.

Julkkisten merkitys?

Osa kyselyyn vastanneista ehdokkaista oli sitä mieltä, että vaalit ratkaisi media, joka antoi asenteellisesti tilaa yksille ja sorsi toisia. Parhaiten vaaliuutisoinnin hoiti ehdokkaiden mielestä Yleisradio, kun taas toimittajat kallistuivat selvästi uskollisemmin Helsingin Sano­mien puoleen.

Vastaajilta kysyttiin myös näkemystä julkkisehdokkaiden merkityksestä. Varsinkin ehdokkaat näkivät julkkisten vaikutuksen olleen vaaleihin kokonaisuudessaan selkeän kielteinen, mutta puolueilleen pääosin myönteinen.

- Tuovat julkisuutta, vievät uskottavuutta, yksi ehdokas tiivisti.

Toimittajat suhtautuivat julkkisehdokkaisiin neutraalimmin. Vaikka julkkikset karnevalisoivat ja trivialisoivat asioita, he voivat myös aktivoida vähemmän politiikkaan perehtyneitä vaaliuurnille, journalistit katsoivat.

Bob oli ylivoimainen

Kansanedustajaehdokkailta, toimittajilta sekä parilta sadalta mainonnantekijältä kysyttiin myös näkemystä siitä, mikä puolue teki kaikkien aikojen kiivaimpien markkinointivaalien parhaan kampanjan.

Kaikkien vastaajaryhmien keskuudessa vallitsi hellyttävä yhteisymmärrys siitä, että Bob Helsingin avustaman kokoomuksen kampanja oli ylivoimainen. Mainostoimistoväestä tätä mieltä oli useampi kuin joka toinen, toimittajista miltei yhtä moni.

Konsensus loppui, kun tuli kyse toiseksi parhaasta kampanjasta. Mainonnan tekijöiden mielestä Dynamon kanssa yhteistyötä tehnyt SDP ylsi kampanjoinnissa kakkoseksi, kun taas toimittajat kannattivat suurimman puolueen aseman säilyttäneen keskustan ja PHS:n yhteiskampanjaa.