Kampanja on esillä tällä viikolla ulkomainonnassa Bonava n toimintalueilla pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Koko sivun printti-ilmoitukset ovat niin ikään kuluvan viikon ajan esillä toiminta-alueen pääsanomalehdissä.

Ulkomainonnan ja sanomalehtimainonnan lisäksi kampanja näkyy Bonava Suomen markkinointipäällikön Maiju Koivunen-Vinkvist in mukaan vahvasti digikanavissa eli Bonavan omilla verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa sekä eri asuntoportaaleissa. Digikanavissa kampanja jatkuu toukokuun puolelle.

Keskeisintä kampanjassa ovat Koivunen-Vinkvistin mukaan asumiseen liittyvät tunteet ja niistä viestiminen. Kyseessä on jatkumo viime vuonna aloitettuun naapurustokampanjaan, jossa kuvattiin elävästi ja tunnelähtöisesti naapuruston elämää.

"Koti on hyvin vahvasti tunnevalinta. Sitä puolta on kuitenkin ehkä käytetty tämän alan markkinoinnissa aika vähän. Kampanjassa korostuu se, että me myymme asuntoja, joista asukas sitten tekee itselleen kodin sillä elämällä, mikä seinien sisäpuolella on sekä naapurustossa elettävän elämän kautta", Koivunen-Vinkvist sanoo.

Bonava on nuori yritys, jolle tulee kevään ja kesän taitteessa kaksi vuotta täyteen. Koivunen-Vinkvistin mukaan kampanjan keskeisin tavoite onkin kasvattaa yrityksen tunnettuutta.

"Olemme halunneet tehdä markkinointia vähän toisella tavalla. Korostamme seinien ja teknisten ratkaisujen sijasta niitä tunteita, joita asumiseen ja kotiin liittyy."

Bonava lanseerattiin kesäkuussa 2016. Tuoreimman, viime syksynä tehdyn kyselyn mukaan, bränditunnettuus kohderyhmässä oli jo 25 prosenttia, nousua edeltävästä kyselystä oli peräti 12 prosenttiyksikköä.

"Luonnollisesti haemme tähän nyt kiivaasti nousua", Koivunen-Vinkvist sanoo.

Kampanja toteutetaan kaikissa kahdeksassa Bonava-maassa samanaikaisesti huhti-toukokuussa. Kampanjan suunnittelusta on vastannut ruotsalainen kampanjatoimisto Tillsammans.

Bonava Suomi on ruotsalaisen Bonava-konsernin alla toimiva suomalainen asuntorakennuttajayritys. Bonava Suomen liikevaihto tilikaudella 2017 oli 134 miljoonaa euroa. Yritys työllistää yhteensä 146 henkilöä.

Bonava-konserni toimii Suomen lisäksi Saksassa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Venäjällä Pietarin alueella sekä Latviassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 1,5 miljardia euroa.