Starbucks tutkii, miten se pystyisi sosiaalisen median yksityisten ryhmien ja tilien avulla paremmin ymmärtämään kuluttajia ja kehittämään tuotekehitystään ja -testaustaan. Asiasta kertoo Marketing Week.

Samalla yhtiö pyrkii uudistamaan sosiaalisen median strategiansa. Yhtiön markkinoinnista vastaava varapääjohtaja Reuben Arnold kertoo olevansa eniten innoissaan mahdollisuudesta toimia yhdessä yksittäisten sosiaalisen median ryhmien ja tilien kanssa tietyissä somekanavissa.

"Kun ajattelemme tuotteiden ja markkinoinnin välistä yhteyttä, tämä antaa meille paljon paremman mahdollisuuden syvempään keskusteluun sellaisten asiakkaittemme kanssa, jotka todella välittävät brändistämme ja jotka haluavat päästä mukaan syvemmälle tuotekehittelyyn ja -testaukseen ja voimme käyttää kuluttajia paljon hyödyllisemmällä tavalla", Arnold kertoo.

Arnold tarkoittaa lähinnä Facebook in ryhmiä, mutta Instagram alkaa myös olla hyödyllinen, ja vaikka uudet menetelmät eivät voi kokonaan korvata perinteisiä tutkimusmenetelmiä, tarjoavat ne luontevan reitin päästä syvemmälle kuluttajien sieluun.

Starbucks käyttää sosiaalista mediaa muuhunkin kuin vain brändinsä tuotteidensa hiomiseen, se myös haistelee markkinoiden mielialoja laajemminkin.

Esimerkiksi somea tutkimalla Starbucks havaitsi keskustelun siirtyneen suvaitsemattomuudesta terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksiin.

"Se auttoi meitä miettimään, että meidän on myös päästävä eteenpäin. On tärkeää kuulla yhtiön ulkopuolisia ääniä", Arnold sanoo.

"Me yritämme osoittaa, että brändissä on kysymys yleisön ja yhteyden rakentamisesta", sanoo Arnold. "Ei ole kysymys vain yhdestä isosta kerta kampanjasta, vaan yhteyden rakentamisesta johonkin kuluttajasegmenttiin ja siitä, että näiden kanssa tehdään kiinnostavia ja erilaisia asioita joka vuosi. Niin että yhteys vahvistuu ja että joukko kasvaa."

Sosiaalisen median suuri koko tekee mittaamisen kuitenkin vaikeaksi. 60 kokeneelle markkinoijalle tehdyssä Social Eelement -yhtiön toteuttamassa kyselyssä 55 prosenttia vastaajista piti ongelmana tutkimusresurssien vähyyttä suhteessa tehtävän suuruuteen. Kolmanneksen mielestä hankalaa on sisällön ja sitoutumisen hallinta. 29 prosenttia piti somekanavien suurta määrää ongelmana.