Vakuutusalan toimijoilta ei koeta saavan rahoille vastinetta, selviää Taloustutkimus Oy:n ja Markkinointi & Mainonta -lehden Brändien arvostus 2020 -tutkimuksesta. Käytännössä kaikkien alan brändien arvostus on melko heikkoa.

Taloustutkimuksen mittarilla eli nettosuositteluindeksillä mitattuna ainoastaan LähiTapiolan ja Ifin tulos on positiivinen, Ilmarinen, Varma, Turva, Fennia ja Pohjantähti saivat kaikki heikon tuloksen.

Taloustutkimuksen markkinatutkija Miika Parpo arvioikin, että vakuutussektori on altis disruptioille, mikäli jokin toimija saa kuluttajamielikuvansa muita paremmin kuntoon.

VibeVisionin tekemä tunnekokemusmittaus korreloi melko hyvin Taloustutkimuksen tulosten kanssa. Positiivisia tunteita LähiTapiolasta koki 63 prosenttia vastanneista ja Ifistä 61 prosenttia. Loppujen haarukka oli 13 prosentista 40 prosenttiin ja suurin syy näytti olevan välinpitämättömyys brändejä kohtaan: niitä ei yksinkertaisesti tunnettu tai niiden palveluita ei käytetty. Siinä missä LähiTapiolaa ja Ifiä pidettiin luotettavina, loppuviisikossa päällimmäinen tunneperuste oli tuntemattomuus.

Huonoiten tunnettiin Pohjantähti ja se oli huonoin myös Taloustutkimuksen mittareilla. Yritys on ollut olemassa yli 120 vuotta. Aiemmin Hämeen Vakuutuksena tunnettu firma laajeni valtakunnalliseksi ja vaihtoi nimensä nykyiseksi vuonna 1996.

Samasta ongelmasta tuntui kärsivän myös vastikään brändiuudistuksen tehnyt 140-vuotias Fennia, johon suhtautui välinpitämättömästi puolet vastanneista. Laajempaa tunnettuutta ihmisten keskuudessa yritys saavuttanee tänä syksynä. Fennia on nimittäin näkyvästi esillä Suomen kaikkien aikojen katsotuimpiin ohjelmiin kuuluvassa reality-sarjassa Tanssii Tähtien Kanssa, jonka uusi kausi alkaa pyöriä MTV-kanavalla syyskuussa.

Fennia kutsuu TTK-kumppanuutta ”uudenlaiseksi markkinointiyhteistyöksi”. Ohjelma vetää ruudun ääreen keskimäärin miljoona ihmistä viikoittain, eikä Fennialla ole koskaan aikaisemmin ollut vastaavaa tv-ohjelmayhteistyötä.

”Edelleenkin brändin ytimessä ovat vahvasti yrittäminen ja yrittäjämäinen toiminta. Yrittäjät ja tekijät ovat aina ja jatkossakin sydämessämme. Olemme menossa kohti uutta, Tulevaisuuden Fenniaa, jossa brändiuudistus on yksi osa kokonaisuutta. Fennian TTK:n yhteistyön ydinviestinä on kannustaa ihmisiä kasvuun ja kehittymiseen ja ottamaan rohkeasti askelia kohti tavoitteita”, Fennian markkinointipäällikkö Kirsi Frilund-Holm kommentoi M&M:lle.

Näiden kahden huonosti tunnetun brändin tunneperusteet kuitenkin poikkeavat toisistaan. Kun vastauksista suodatettiin pois vaihtoehdot tuntemattomuus, ei käytä ja ei tunteita, Fennian kohdalla yleisimmät perusteet tunteiden takana olivat hyvä palvelu ja korkea hinta, Pohjantähdellä ne olivat epäluotettavuus ja huono palvelu.

Vakuutusyhtiöt
178.LähiTapiola10,54-2,0363 %
267.If…2,74-1,6761 %
314.Ilmarinen-1,30-0,1740 %
330.Varma-2,961,8039 %
359.Turva-5,02-2,3140 %
380.Fennia-6,95-0,2732 %
436.Pohjantähti-12,020,5914 %

Nordeaa vihataan ja rakastetaan

Pankkipuolen toimijoissa kaksi erottui niin ikään edukseen. Ylivoimaisesti parhaana pidettiin S-Pankkia, joka ylsi Taloustutkimuksen mittauksessa lähelle kärkeä. Siitä jonkin matkan päässä oli Osuuspankki, kun kaikki muut alan toimijat saivat heikon tuloksen.

S-Pankin omistuksesta neljännes on LähiTapiola-ryhmällä, joka sekin siis oli oman kategoriansa ykkönen. S-Ryhmän osat loistivat muutenkin bränditutkimuksessa, sillä S-Etukortti (8. sija) ja Prisma (11.) nousivat omissa kategorioissaan kärkeen ja myös S-Market (27.) sijoittui korkealle.

Kahden pankin ylivoima näkyi myös VibeVisionin mittauksessa, jossa S-Pankkiin suhtautui positiivisesti 80 prosenttia ja Osuuspankkiin 66 prosenttia vastanneista.

Monia pankeista vaivasi jälleen välinpitämättömyys, joka oli tunneprofiilissa selvästi yleisin Ålandsbankenilla, POP Pankilla, Säästöpankilla ja Aktialla. Myös Danske Bankiin moni suhtautui välinpitämättömyydellä, mutta sen profiilissa oli suhteellisen paljon myös pettyneitä ja ärtyneitä

Kaikkien vahvimmin tunteita jakoi Nordea. Huomattavan suuri osa, 23 prosenttia oli ärtynyt pankkiin ja pettymystään ilmaisi 21 prosenttia vastanneista. Tyytyväisiä puolestaan oli 27,5 prosenttia ja rauhallisia tai luottavaisia 11,5 prosenttia. Perusteluissa korostui kummallakin tunnepuolella palvelu: negatiivisten tunteiden täyttämät kokivat saaneensa pankilta huonoa palvelua ja muut vastaavasti hyvää palvelua.

Pankit ja rahoituslaitokset
SijoitusYritysNettosuositteluindeksiMuutos 2019-2020Tunteista positiivisia
45.S-Pankki33,45-1,0480 %
95.Osuuspankki24,08-5,0366 %
360.Säästöpankki-5,29-5,4233 %
363.POP Pankki-5,43-1,9629 %
407.Ålandsbanken-8,971,0328 %
417.Nordea-10,220,3342 %
421.Aktia-10,45-2,3635 %
434.Handelsbanken-11,70-1,3632 %
466.Danske Bank-15,741,2526 %