YK valitsi Suomen kolmatta kertaa peräkkäin maailman onnellisimmaksi maaksi tämän vuoden maaliskuussa. Onnellisuus on myös kattoteema Business Finlandin ”Happiness from Finland” -projektissa, joka pilotoi suomalaisten kuluttajatuotebrändien sekä matkailuyritysten yhteistyötä USA:n markkinalla. Projektin tavoitteena on tukea Suomen maakuvaa sekä kasvattaa suomalaisten kuluttajatuotteiden ja matkakohteiden tunnettuutta USA:n markkinoilla.

Projekti rakentuu mediaviestinnän, virtuaalitapahtumien ja vaikuttajayhteistyön ympärille. Kyseessä on ensimmäinen USA:n markkinoille tehtävä projekti matkailualan toimijoiden ja kuluttajabrändien yhteistyönä. Viestiä kohdennetaan ensisijaisesti mediaan ja vaikuttajiin, ei niinkään kuluttajiin. Ensimmäinen virtuaalitapahtuma USA:n medialle järjestetään syyskuussa.

”Alun perin oli tarkoituksena tuoda toimittajaryhmiä ja vaikuttajia Suomeen, mutta tänä vuonna sitä ei tule tapahtumaan, katsotaan sitten se uudestaan ensi vuonna”, kertoo Business Finlandin kansainvälisen PR:n ja mediasuhteiden päällikkö Hetta Huittinen.

Pilottiprojektin tarkoituksena on myös tunnistaa synergioita kahden toimialan, eli matkailun ja kuluttajaliiketoiminnan väillä. Suomen matkailun valtteja ovat suomalainen luonto, väljyys, elämykset ja slow-down-kulttuuri ja kuluttajaliiketoiminnan puolella suomalaisten yritysten uskallus törmäyttää toimialoja, kun ne luovat innovatiivisia ratkaisuja, Business Finlandin tiedotteessa eritellään.

Onnellisuuden lisäksi projektin viestinnässä korostetaan kestävyyden, innovatiivisuuden, toimivuuden ja vahvan luontoyhteyden teemoja.

”USA on iso maa, jossa markkinointiviestit helposti hukkuvat hälyyn. Jotta markkinalla saa kunnolla jalansijaa, olisi voitava panostaa isosti markkinointiin ja viestintään. Projektin tavoitteina on pilotoida uutta toimintamallia ja yhteisellä tekemisellä pyrkiä saamaan aikaan isompaa vaikuttavuutta, joka hyödyttää kaikkia mukana olevia yrityksiä ja toimijoita sekä tukee Suomen maakuvan rakentumista myös kaupallisella saralla. Tällä yhdellä projektilla emme luonnollisestikaan vielä ratkaise koko tunnettuusongelmaa, mutta toiveena on, että projektin viestinnällisillä toimenpiteillä voimme tehdä täsmäiskuja valittuihin kohderyhmiin yritysryhmä- ja Team Finland -yhteistyönä”, kertoo tiedotteessa Visit Finlandin Pohjois-Amerikan johtaja Heli Mende New Yorkin-toimistosta.

Projektissa mukana 11 yritystä

Projekti toteutetaan yhteistyössä suomalaisten kuluttajabrändien ja matkailuyritysten kanssa, joille USA on kohdemarkkina. Pilottiprojektissa on mukana yhteensä 11 yritystä, joista viisi on matkailualantoimijoita ja kuusi kuluttajatuotebrändejä. Matkailusta mukana ovat Visit Rovaniemi, Arctic Treehouse, Tallink Silja, Visit Saimaa, Western Lakeland Visit Jyväskylä ja Visit Lahti. Kuluttajaliiketoiminnan yrityksistä mukana ovat Secto Design, Reima, Acon, RePack, OddlyGood sekä Tom of Finland Organic Vodka.

Yrityksille projekti tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa näkyvyyttä ja jalansijaa USA:n markkinalla nojautumalla Suomen maakuvatyöhön, jota ulkoministeriö ja Business Finland Team Finlandina tekevät. Yhteiset viestikärjet sovittiin työpajoissa yhdessä partneriyritysten kanssa. Projektin mediaviestinnästä USA:ssa vastaa amerikkalainen viestintätoimistokumppani, jolla on kokemusta niin matkailu- kuin kuluttajabrändien viestinnästä, myös Suomen osalta.

“Happiness from Finland” -projekti on syntynyt yhteistyössä Business Finlandin Visit Finland ja Consumer Business -toimintojen kanssa ja ulkoministeriön tuella. Kampanjan budjetti koostuu Business Finlandin, ulkoministeriön ja yritysten osuuksista. Huittinen sanoo, että kampanjan kokonaisbudjetti ei ole julkinen, mutta Visit Finlandin osalta kyse on muutamista kymmenistä tuhansista euroista. Projekti kestää ensi vuoden puoliväliin saakka.