Suomalaisen viestintätoimiston Netprofile n perustaja ja osakas Christina Forsgård on kutsuttu kansainvälisen viestintätoimistojen kattojärjestön International Communications Consultancy Organisationin (ICCO) Ethics Chairiksi. Tehtävä on uusi ja lanseerataan osana järjestön syyskuussa alkavaa Power of Ethics -kampanjaa.

ICCO toimii 66 maassa ja tarjoaa viestintäalan ammattilaisille mahdollisuuksia verkostoitumiseen sekä ammattitaidon kartuttamiseen. Järjestön yhtenä tehtävänä on ylläpitää ja kehittää viestintäalan eettisiä toimintatapoja.

Uuden Ethics Chair -roolin tavoitteena on opettaa erottamaan informaatiotulvasta luotettava tieto ja perusteltuun tietoon nojaavat lähteet. ICCO Ethics Chair kannustaa yleisöä, yhteisöjä ja viestinnän ammattilaisia tunnistamaan ja kumoamaan valeuutisia ja virheellistä tietoa.

”Kansainvälisenä järjestönä ICCO:lla on kyky pitää huolta viestinnän luotettavuudesta. MTL:n jäsentoimistot ovat myös ICCO:n jäseniä. Christina Forsgård on oikea henkilö johtamaan järjestön etiikkatyötä. Hän on viestinnän ammattilainen, ymmärtää vastuun ja vapaan median merkityksen. Hän on myös perehtynyt keinoihin, joilla viestinnän luotettavuutta yritetään murentaa”, sanoo MTL Viestintätoimistojen puheenjohtaja ja ICCO:n hallituksen jäsen Alpo Räinä.

Christina Forsgård on yrityksensä Netprofilen kautta toiminut suomalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden viestinnän neuvonantajana ja valmentajana. Hän kuuluu digitalisaation varhaisiin omaksujiin ja on useilla sosiaalisen median vaikuttajalistoilla. Forsgård toimii myös markkinointiviestintäalan teknologiayritysten bisnesenkelinä. Lisäksi hänet on palkittu Finnish Security Award -palkinnolla Naisten Valmiusliiton Informaatiovaikuttamisen kurssista, jonka suunnittelusta ja johtamisesta hän vastasi.

Forsgård kertoo ottavansa uuden tehtävänsä vastaan avoimella sydämellä ja suurena kunniana.

”Viestintätoimiston rooli on vaikuttamista, ja siksi nimenomaan meidän on tärkeää toimia vastuullisesti sekä torjua ja ennaltaehkäistä väärän tiedon leviämistä. Tässä ajassa eettisyydestä ja luotettavuudesta huolehtiminen on ihmisyyden säilymisen elinehto. Kansainvälisenä ICCO Ethics -edustajana tulen rummuttamaan vahvojen eettisten arvojen puolesta viestinnässä yhdessä ICCO:n muiden johtajien kanssa”, Forsgård sanoo tiedotteessa.

ICCO:n hallituksen puheenjohtaja Elise S. Mitchell sanoo, että eettiset arvot kytkeytyvät kiinteästi ICCO:n strategiaan.

”Christinalla on runsaasti kokemusta ja tarvittavia johtamistaitoja, jotka auttavat meitä nostamaan kansainvälisen keskustelun uudelle tasolle. Olen vakuuttunut, että Christina tulee toimimaan eettisten arvojen puolestapuhujana rehellisesti ja avoimesti, ja olen todella iloinen päästessäni työskentelemään hänen kanssaan”, Mitchellsanoo tiedotteessa.

ICCO:n ja Ison-Britannian viestintätoimistojen liiton PRCA:n toimitusjohtaja Francis Ingham sanoo haluavansa Forsgårdin uuden roolin kautta painottaa, miten suuren arvon järjestö antaa eettiselle toiminnalle.

”Christina oli yksi avainpelaajista vuonna 2017 hyväksytyn viestinnän eettisiä toimintatapoja määrittelevän Helsinki Declarationin valmistelussa. Hänellä tulee olemaan merkittävä globaali asema, kun vastaamme tämän päivän ja huomisen haasteisiin”, Ingham sanoo.