Digitaalisen myynnin konsulttitalon Columbia Roadin tuoreen tutkimuksen mukaan tällä hetkellä yksi suurimmista digitaalisen myynnin kasvua ja edistämistä rajoittavista tekijöistä on osaamisen puute.

Tutkimuksen mukaan iso osa yrityksistä kokee lisäksi, että pelkkä verkkokaupan olemassaolo ei tue myyntiä riittävästi.

Sen sijaan on kyettävä muuttamaan yrityksen toimintatapoja tukemaan monimuotoista digitaalista myyntiä.

Tutkimukseen osallistui 100 pohjoismaista myynti- ja markkinointijohtajaa toukokuussa.

Tutkimuksessa nousi esille, että yritysjohtajat kokevat itse verkkokaupan olevan vain pieni osa koronan vauhdittamaa digitaalisen myynnin murrosta.

B2B-yrityksistä noin puolet vastanneista ilmoitti aikovansa investoida myynnin tehostamiseen ja uusasiakashankintaan digitaalisin keinoin.

Columbia Roadin Suomen-liiketoimintajohtajan Eero Martelan mukaan yritysjohtajat kokevat digitaalisen kaupan ottaneen muutamassa kuukaudessa kahden vuoden harppauksen.

”Asiakkaat ovat nyt tottuneet verkko-ostamiseen, minkä johdosta yritysten on menestyäkseen nyt erityisesti kehitettävä digitaalisen myynnin osaamista ja digitaalista ostokokemusta.”

”Tämä koskee kaikenkokoisia yrityksiä ja nyt entistä selkeämmin myös perinteisiä toimialoja”, Martela toteaa tiedotteessa.

B2C-yrityksistä puolet aikoo investoida aiempaa enemmän digitaaliseen markkinointiin ja analytiikkaan.

Vaikka sekä B2B- että B2C-yrityksissä itse verkkokauppa ei yltänyt viiden tärkeimmän investointialueen piiriin, kaikista yrityksistä kuitenkin 27 prosenttia kertoi aikovansa investoida myös uuteen verkkokauppaan tai uusiin myyntikanaviin.

Osaamisen puute koettiin selvästi merkittävimpänä pullonkaulana myynti- ja markkinointijohtajien keskuudessa.