Vaikuttajamarkkinointi

Aleksi Ylä-Anttila 17.5.2018 07:57

Dagmarin Ilari Viippola vastaa: Miten brändi valitsee oikean vaikuttajan?

Antti Ahtiluoto
Dagmarin sisältöjohtaja Ilari Viippola.

Tuoreen PING Metrics -tutkimuksen mukaan vaikuttajamarkkinoinnin merkitys ostopäätöksissä korostuu erityisesti alle 30-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa.

Mikä tämän selittää, Dagmarin sisältöjohtaja Ilari Viippola?

”Sosiaalisen median kanavista on tullut osa ihmisten arkea, varsinkin nuoremmissa kohderyhmissä. Se näkyy myös ostopäätök­sissä. Lisäksi Instagramissa, YouTubessa ja myös Facebookissa on ­integroituja ostomahdollisuuksia, kuten buy now -nappuloita, jotka pystytään linkkaamaan suoraan asiakkaan verkkokauppaan. Tämäkin selittää ilmiötä.”

Ilari Viippola

Kuka: Mediatoimisto Dagmarin ­sisältöjohtaja. Työskennellyt ­aiemmin Nelonen Median ­vastaavana tuottajana.

Ajankohtaista: ­Dagmar ja vaikuttaja­markkinoinnin asiantuntijayritys PING ­Helsinki ­julkistivat 7.5. PING Metrics -­tutkimuksen tulokset. ­Vaikuttajamarkkinointia tarkastelevaan ­tutkimukseen osallistui 1 125 ­vastaajaa, jotka ­edustivat 15–65-­vuotiaita ­suomalaisia kuluttajia.

Mitkä sosiaalisen median kanavat ovat vaikuttajamarkkinoinnissa tehokkaimpia ja miksi?

”YouTube on erittäin suosittu palvelu, ja sen merkitys on selvässä kasvussa. 11 prosenttia kaikista tutkimukseen vastanneista kertoo, että YouTube on ollut mukana ostoprosessissa viimeisen kuukauden sisällä. 15–29-vuotiaista naisista 22 prosenttia kertoo ostaneensa jotakin tubettajan videon ansiosta. Vuonna 2017 vastaava luku oli 13 prosenttia. Samanikäisten miesten ­kohdalla luku on kasvanut 5 prosentista 16 prosenttiin. ­Blogit ovat edelleen isoin kanava, sillä ne ovat lähellä ostoprosessin loppupäätä.”

Mitkä asiat pitää ottaa huomioon, kun brändi valitsee itselleen vaikuttajaa?

”Vaikuttajamarkkinointia ei pidä ajatella yhtenä ostettavana mediana, vaan sisältömarkkinoinnin kumppanuutena sellaisen vaikuttajan kanssa, joka sopii yrityksen arvoihin. Ei pidä katsoa pelkästään vaikuttajan seuraajamääriä sosiaalisessa mediassa tai ylipäätään tavoittavuuslukuja.”

Kannattaako sosiaalista mediaa ja vaikuttajamarkkinointia käyttää b-to-b-puolella?

”Ehdottomasti. Meillä ei kuitenkaan ole ainakaan vielä kovin paljon sellaisia asiantuntijaihmisiä, jotka olisivat jotain muuta kuin yhden firman edustajia. Kun he julkaisevat esimerkiksi somessa, he tekevät sen kyseisen firman edustajina, eikä heitä siis voi suoraan hyödyntää b-to-b-puolella. Olisi hienoa nähdä tilanteen muuttuvan.”

Onko vaikuttajamarkkinointi vain ohimenevä ilmiö, joka ainakin laantuu ensihuuman jälkeen?

”Aina on ollut ihmisiä, jotka puhuvat yritysten puolesta. Ennen he olivat esimerkiksi urheilijoita ja muusikoita. Nyt puhutaan vaikuttajista, koska heillä on omat kanavansa. Vaikuttajaviestintä on hyvin elimellinen osa markkinointiviestintää. Se ei katoa. Jatkossa näemme arvioni mukaan enemmän niin sanottuja mikrovaikuttajia, joilla on määrällisesti vähemmän seuraajia, mutta enemmän vaikuttavuutta, koska suhde omaan yleisöön on vahva.”

Artikkeli on julkaistu Kauppalehdessä 14.5.2018.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö