KTM Krista Elopuro, 51, on työskennellyt Dagmar issa vuodesta 2006 saakka. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Telia lla, Aarikassa sekä Valio lla. Hän siirtyy toimitusjohtajaksi Dagmarin operatiivisen johtajan paikalta.

"Meillä on hyvä ja tiivis johtoryhmä. Olemme yhdessä miettineet, mihin suuntaan haluamme tätä yritystä viedä. Ihmiset ovat tuttuja, samoin toimintamallit ja kulttuuri. Siirtymä toimitusjohtajaksi tuntuu hyvin luonnolliselta", kertoo Elopuro.

Peräti 18 vuotta Dagmarin toimitusjohtajana toiminut Tuula Kallio, 63, on luonut yritykseen kulttuurin, jossa korostuvat yhdessä tekeminen ja mahdollisuus kehittää itseään talon sisällä.

"Tuula on luotsannut Dagmaria erittäin ansiokkaasti. Meille leimallinen piirre toimistona on, että kaiken voi aina tehdä vähän paremmin ja onnistuminen on yhteistä. Ei ole merkitystä, kenen nimi on esimerkiksi presentaation perässä. Näin se on myös jatkossa", Elopuro sanoo.

Kallio kertoo jatkossa tekevänsä jonkin verran hallitustyötä ja olevansa tarvittaessa myös dagmarilaisten tukena neuvonantajan roolissa. Kalenterista löytyy jatkossa myös enemmän tilaa matkustamiselle, kirjoittamiselle ja puutarhanhoidolle kesämökillä.

"Tämä on ollut hieno matka, mutta nyt on oikea aika astua sivuun. Markkinointiala elää jatkuvaa murroksen aikaa. Olemme nähneet vasta ensivälähdykset esimerkiksi tekoälyn ja ääniohjauksen mukanaan tuomista mahdollisuuksista. Krista saa ottaa vetovastuun hyvin mielenkiintoiseen aikaan", Kallio toteaa.

Asiakaslähtöisyys kasvun veturina

Toimitusjohtajan vaihto tapahtuu liiketoiminnallisesti hyvässä ja vakaassa tilanteessa. Viime tilikaudella Dagmarin liikevaihto kasvoi edelliseen tilikauteen nähden 16 prosenttia 156 miljoonaan euroon, ja sama kasvuvauhti on jatkunut kuluvalla kaudella.

"Kyllä me lähdemme siitä, että vahvaa kasvua tavoitellaan myös lähivuosina", Elopuro kertoo.

Yrityksen palveluksessa työskentelee tällä hetkellä 10 data scientistia ja analyytikkoa. He rakentavat parasta aikaa koneoppimiseen pohjautuvia sovelluksia esimerkiksi kampanjoiden optimointiin.

"Haluamme investoida kehittyvään teknologiaan. Uskomme, että teknologinen murros tarjoaa mahdollisuuksia paremman asiakaskokemuksen tuottamiseen", sanoo Elopuro.

Saumattoman asiakaskokemuksen luominen on haastava tehtävä, joka edellyttää paitsi vankkaa teknologista osaamista, myös syvällistä kykyä hahmottaa, mikä on asiakkaan todellinen tarve.

Pelkkä tuotelähtöinen ajattelu ei enää riitä. Aidosti asiakaslähtöinen yritys pyrkii tarjoamaan kätevimmät ja luonnollisimmat palveluratkaisut aina erilaisista mobiilimaksamisen vaihtoehdoista datan pohjalta synnytettyyn verkkoasiakkaan tunnistamiseen.

Käytännön esimerkkejä personoidusta datan käytöstä markkinointiviestinnässä ovat vaikkapa asiakkaan aiempaan ostohistoriaan perustuvat suositukset. Asiakas, joka on viettänyt edellissyksynä kaupunkiloman Prahassa, voi olla oletusarvoisesti kiinnostunut tänä syksynä Budapestin tai Krakovan matkasta, jolloin hänelle kannattaa väläyttää tarjouksia viikonloppumatkapaketeista.

Tämä on kuitenkin vain yksi osa asiakaspolkua. Saumaton kokonaisuus joka kohtaamispisteessä, kanavasta riippumatta, on pysyvästi tyytyväisen asiakkaan saamisen elinehto ja sitä kautta yrityksen liiketoiminnan strateginen kivijalka.

"Yksi Dagmarin kasvun kulmakivistä on ollut auttaa yritysasiakkaita ymmärtämään, mitä heidän asiakkaansa oikeasti tarvitsevat. Kyse on päälle liimattujen, yksittäisten lähtöjen sijaan saumattomasta ja monikanavaisesta palvelukokonaisuudesta. Sellaisen luominen on haastavaa. Yksikään organisaatio ei ole vielä valmis", Elopuro korostaa.

"Kyse ei enää ole vain siitä, että tunnetaan asiakas ja hänen tuotemieltymyksensä. Pitää tietää, mitä hän haluaa ja miten se tulee hänelle tarjota", säestää Tuula Kallio.

Keskinkertaisuus on tuhon tie

Elopuro ja Kallio ovat seuranneet suomalaisen markkinointiviestinnän kehitystä pitkään aitiopaikalta. Tälle ajalle leimallista on kaksikon mukaan se, että uusia toimistoja syntyy jatkuvasti ja toimistokenttä pirstaloituu entisestään.

Jossain määrin nuoret toimistot heijastelevat myös aikaansa. Google n kasvutarinan alkuaikoina syntyi useita hakukonemainontaan keskittyviä toimistoja. Pari vuotta sitten Facebook in, Instagramin ja muiden digialustojen kultakaudella markkinalle tuli useita sosiaaliseen mediaan keskittyviä toimistoja.

Onko tulevaisuuden toimisto niin sanottu täyden palvelun talo, joka pyrkii tarjoamaan kaikki keskeisimmät markkinointiviestinnän palvelut yhden ja saman katon alta vai hyvin spesifiin sektoriin kaikki paukut laittava spesialistien ryhmittymä?

Elopuron ja Kallion arvion mukaan molemmille on paikkansa, sillä tarpeita on yhtä paljon kuin asiakasyrityksiä. Joillekin sopii myös jatkossa vahvasti keskitetty ja ulkoistettu malli.

Osalla yrityksistä voi olla ennestään ja omasta takaa esimerkiksi vahvaa strategista osaamista laajan datamassan lisäksi, jolloin luovan kumppanin apu on arvokkain.

Olennaista on, että yksikään kestävälle kasvun tielle aikova toimisto ei voi tinkiä palvelun tasosta tarjoaman laajuudesta riippumatta.

"Pitää olla todella hyvä siinä, mitä tekee. Keskinkertaisuus on tuhon tie. Vaikka toimisto tarjoaisi hyvin kattavan palvelukokonaisuuden, se ei anna varaa laskea rimaa yhtään alemmas millään osa-alueella", Kallio sanoo.

Kansainvälinen kilpailu ja arjen hektisyys asettavat yrityksille uudenlaisia haasteita. Kilpailu kasvaa, samoin asiakkaiden vaatimukset. Ihmiset haluavat kaiken helpommin ja nopeammin. Paras tapa pitää pää veden pinnan yläpuolella tällaisessa maailmassa on Elopuron arvion mukaan kyltymätön uteliaisuus ja rohkeus kokeilla uutta.

"Jos olet itse utelias, seuraat tarkoin, mitä ympärillä tapahtuu ja olet valmis tekemään kokeiluja, kasassa on hyvä työkalupakki. Pitää olla rohkea ja utelias. Uskon, että silloin menestyy tässä markkinassa paljon paremmin", sanoo Elopuro.

”On uskallettava laittaa paukkuja myös uuden rakentamiseen. Dagmar palkkasi ensimmäisen data scientistin jo seitsemän vuotta sitten. Liika varovaisuus ei ole ikinä hyvästä, vaikka yrityksellä menisi kuinka hyvin”, säestää Tuula Kallio.

Dagmarin liikevaihto tilikaudella 2018 oli 156 miljoonaa euroa. Myyntikate oli 15,6 miljoonaa euroa ja liiketulos 2,5 miljoonaa euroa. Henkilöstön lukumäärä oli 167. Asiakkaita ovat muun muassa DNA, Finnair, Instru Optiikka, Kesko ja Valio. Dagmar tekee läheistä yhteistyötä Publicis Media -toimistoketjun kanssa kansainvälisesti. Yritys kuuluu Salomaa-yhtiöihin ja on perustettu vuonna 1973.