Danske Bankin ja SOS-Lapsikylän yhteistyön tuloksena SOS-Lapsikylä saa 215 050 euron lahjoituksen Perhekumppani-mallinsa toimintaan. Lahjoituksen avulla SOS-Lapsikylä voi tukea sijaishuollosta itsenäistyviä nuoria.

Danske Bankin lahjoituksen koon määräsi se, miten moni pankin asiakas latasi käyttöönsä Danske ID -tunnistussovelluksen ja uuden mobiilipankin kampanja-aikana. Danske Bank lahjoitti yhden euron jokaista molemmat sovellukset ladannutta asiakasta kohden.

”Kampanja otettiin asiakkaiden keskuudessa vastaan positiivisesti, ja se innosti ihmisiä lataamaan molemmat sovellukset käyttöönsä. Myös henkilökuntamme on pitänyt lahjoituskampanjaa ja SOS Lapsikylän kanssa tehtävää yhteistyötä tärkeänä ja innostavana”, Danske Bankin viestintäjohta Anu Ilvonen kertoo M&M:lle.

SOS-Lapsikylä on lastensuojelun ja lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntija ja palvelujärjestelmän uudistaja. Sen Perhekumppani-palvelu on suunnattu perheille, jotka eivät syystä tai toisesta ole saaneet apua palvelujärjestelmän nykyisistä palveluista. Sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten tukeminen Perhekumppani-mallilla on uudenlainen toimintatapa, jolla pyritään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä.

Ilvonen kertoo, että lahjoituskohde valikoitui yhteistyössä SOS-Lapsikylän kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.

”Perhekumppani-malli on vielä uusi palvelu, joka tarjoaa itsenäistyville nuorille tukea elämän taitekohdissa. Moni palvelun piiriin päätyneistä nuorista on perheellinen, joten palvelun tukemisella olemme osaltamme mahdollistamassa koko perheen vakaampaa tulevaisuutta”, hän sanoo.

Yksilöllistä tukea nuorille

Suomessa on Me-säätiön mukaan 65 900 syrjäytynyttä nuorta. Vuoden 2020 alusta voimaan astunut uusi jälkihuoltolaki edellyttää kunnilta jälkihuollon tuen tarjoamista sijaishuollosta itsenäistyville nuorille 25-vuotiaaksi saakka. Aiemmin velvoite ulottui 21 ikävuoteen.

SOS-Lapsikylän toimitusjohtajan Mikaela Westergårdin mukaan yhteistyö Danske Bankin kanssa antaa SOS-Lapsikylälle mahdollisuuden auttaa yhä useampaa lasta ja nuorta.

”Perhekumppanin tarjoaman yksilöllisen tuen avulla sijaishuollossa kasvanut nuori saa tukevamman otteen itsenäisestä elämästä. Monilla kodin ulkopuolelle sijoitetuilla nuorilla sosiaaliset verkostot saattavat olla heikot, ja heillä voi olla vaikeuksia elämänhallinnan ja oman taloudenpidon kanssa. Perhekumppani kulkee nuoren rinnalla, kuuntelee ja auttaa juuri niissä asioissa, joissa nuori tarvitsee apua”, Westergård sanoo tiedotteessa.

Danske Bankin lahjoituksella SOS-Lapsikylä palkkaa kaksi perhekumppania 1,5 vuoden ajaksi. Tavoitteena on luoda pysyvä palvelu, jota kunnat voisivat tarjota jälkihuoltoa tarvitsevien nuorten tueksi.

SOS-Lapsikylän viestintä- ja varainhankintajohtajan Leena Poutasen mukaan Perhekumppani-mallin ydinajatuksena on, että luottamusta rakennetaan nuoren kanssa pala palalta.

”Perhekumppani astuu itsenäistyvän nuoren elämään siinä vaiheessa, kun tämä muuttaa sijaishuollosta omaan asuntoon. Monella on siinä vaiheessa vielä koulu kesken. Lisäksi on tyypillistä, että sijaishuollossa kasvaneet nuoret perustavat perheen hyvin nuorina. Perhekumppani-mallin avulla voimme tukea myös nuoren vanhemmuutta ja ehkäistä ongelmien siirtymistä seuraavalle sukupolvelle”, hän sanoo.

Danske Bank haluaa levittää taloudellista mielenrauhaa

Lahjoitus on jatkoa Danske Bankin ja SOS-Lapsikylän aiemmalle yhteistyölle. Danske Bank on tehnyt sijoituslahjalupauksen kymmenelle SOS-Lapsikylän kanssa yhteistyössä valitulle lapselle, jotta heillä olisi aikuistuessaan tasapuolisemmat eväät itsenäiseen elämään ja unelmiensa tavoitteluun.

Danske Bank on yhdessä SOS-Lapsikylän kanssa etsinyt vaikeisiin olosuhteisiin syntyneitä lapsia ja tehnyt heille lupauksen pesämunasta, jonka lapsi saa käyttöönsä aikuisena. Pankin lahjoitus valittujen perheiden lapsille toteutetaan lahjanlupauksena, jotta perheille ei koituisi lahjasta odottamattomia taloudellisia seurauksia, kuten tukien leikkauksia tai veroja. Lahjoitus toteutuu ja tulee veronalaiseksi, kun saaja aikanaan lunastaa lahjanlupauksen ja saa varat käyttöönsä.

Lapset, joille lahjanlupaus on tehty, saavat sijoitukset käyttöönsä 20–25-vuotiaina oman päätöksensä mukaan. Alkupääoma on sijoitettu kertaeränä Danske Bankin ammattilaisten hallinnoimaan rahastoon. Pitkän sijoitusajan ansiosta sijoituksen arvo voi korkoa korolle -ilmiön myötä kasvaa huomattavasti. Osana hanketta Danske Bankin vapaaehtoiset tarjoavat hankkeeseen osallistuville perheille mentorointia talousasioissa.

Lahjoitukset ja yhteistyö SOS-Lapsikylän kanssa ovat osa Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha kuuluu kaikille -hanketta, joka pyrkii tarjoamaan suomalaisille välineitä ja itsevarmuutta taloudellisen mielenrauhan löytämiseen sekä herättelemään yhteiskunnallista keskustelua tärkeästä aiheesta.

Osana hanketta pankki on halunnut nostaa keskusteluun erityisesti lasten ja nuorten eriarvoiset mahdollisuudet taloudelliseen mielenrauhaan ja tekee siksi yhteistyötä nuorten kanssa tehtävään työhön erikoistuneiden järjestöjen kanssa muun muassa nuorten taloustaitojen tukemiseksi.

”Yksi lahjoitus ei ratkaise ongelmia, mutta voi nostaa niitä esille. Olen iloinen, että voimme olla mukana tukemassa SOS-Lapsikylän toimintaa. On tärkeää, että lapsille voidaan tarjota yhtäläiset mahdollisuudet taloudelliseen mielenrauhaan”, sanoo Danske Bankin maajohtaja Leena Vainiomäki.

Vainiomäen mukaan lahjoitukset ovat tapa keskustella suomalaisten lasten erilaisista lähtökohdista. Hankkeen kimmokkeena olivat Danske Bankin ensimmäisen kerran vuonna 2018 julkistetun Taloudellinen mielenrauha -tutkimuksen päälöydökset, joiden mukaan suomalaisilla on matalampi taloudellinen mielenrauha kuin muilla pohjoismaalaisilla, kolmannes suomalaisista on vähintään viikoittain huolissaan siitä saako rahansa riittämään ja lähes puolet suomalaisista ei usko mahdollisuuksiinsa vaurastua.

Perhekumppani-malli on kehitetty vuonna 2016

SOS-Lapsikylän Perhekumppani-palvelu on kehitetty yhdessä Varkauden kaupungin kanssa. Palvelu aloitti Varkaudessa vuonna 2016 kohderyhmänään perheet, jotka olivat saaneet paljon sosiaalipalveluilta, mutta palvelut eivät olleet tuoneet apua perheiden vaikeuksiin.

Owal Groupin vuonna 2019 julkaistun arvioinnin mukaan Perhekumppani-palvelulla on merkittävä ja laaja-alainen vaikutus perheiden hyvinvointiin. Arvioinnin mukaan Perhekumppani-palvelua saaneiden perheiden luottamus yhteiskunnan palvelujärjestelmään parani. Palvelua saaneet perheet kokivat myös hyvinvointinsa kasvaneen.

Perhekumppani-palvelua tarjotaan myös Vantaalla, Lohjalla ja Kemiönsaarella. Vantaalla ja Lohjalla palvelu on suunnattu neuropsykologisesti oireilevien lasten perheille ja Kemiönsaarella kaikille alle kouluikäisten perheille, joissa nähdään varhaisen tuen tarvetta.

Danske Bankin rahoituksen turvin aloittavat perhekumppanit keskittyvät syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseen. Puolentoista vuoden työskentelyn aikana mallin vaikuttavuutta mitataan ja siitä teetetään ulkopuolinen arviointi.