Alkuvuosi oli vahva markkinointiviestinnän toimistoille. Monet toimistot ovat hyvässä kasvuvauhdissa, ja alaa uhkaa osaajapula. Toimistot panostavat dataan, sen hyödyntämiseen ja elämyksellisyyteen, ja tarvitsevat entistä enemmän eri alojen osaajia.

Brändien markkinointipanostukset eivät välttämättä ole keskimäärin kasvaneet, mutta yritykset kohdistavat niitä yhä enemmän perinteisen median ulkopuolelle.

Mediamainontaan käytetty raha pieneni alkuvuonna 2,4 prosenttia edellisvuodesta Suomessa. Selkein trendi oli printin mediamyynnin lasku, jota radio- ja verkkomainonnan kasvu kompensoivat.

Marketing Clinic in toimitusjohtajan Catharina Stackelberg in mukaan monien asiakkaiden oma markkina muuttuu uuden kilpailun ja digitalisaation takia. Se tarjoaa mahdollisuuksia yrityksille, ja ne hakevat voimakasta kasvua ja uusia bisnesmalleja.

Stackelberin mukaan asiakasymmärrys ja fiksu datan käyttö ovat vahvasti mukana yritysten strategioissa.

Samaa sanoo Dentsu Aegis Networkin toimitusjohtaja Nermin Hairedin.

”Markkinointi nähdään enemmän ja enemmän strategisena kulmahuoneen agendalla olevana asiana, joka tukee ja on osa liiketoimintaa. Aina ei ole ollut näin”, Hairedin toteaa.

Digitalisaatio vie myös markkinointia eteenpäin.

”Se mitä pystytään automatisoimaan, automatisoidaan. Tilaa jää innovatiivisille ja luoville ratkaisuille, kun aivotyöhön jää enemmän aikaa”, Hairedin pohtii.

Toimistojen vetäjät mainitsevat myös herkän reagoimisen yhteiskunnassa puhuttaviin teemoihin. Viestinnän täytyy olla enemmän kuin tuotteen markkinoimista, sanoo Bob the Robot in toimitusjohtaja Miska Rajasuo.

”Kaikki turhan myyminen on helvetin epäseksikästä tänä päivänä. Markkinointi rakentaa populaarikulttuuria, ja esimerkiksi aitouden, vastuullisuuden ja tasa-arvoisuuden teemat nousevat esiin. Yritykset joutuvat miettimään, mitä hyvää ja millaista merkitystä ne tuovat asiakkaille.”

Asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin vastataan toimistoissa muun muassa palkkaamalla uudenlaisia osaajia sekä rakentamalla uudenlaisia tiimejä ja yhteistyömalleja.

Mirumissa perustettiin uusi positio, Chief Experience Officer. Kokemusjohtajaksi nimitetyn Lili Ermezei n tehtävänä on auttaa asiakkaita luomaan kokonaisvaltaisia brändi- ja asiakaskokemuksia.

Mirumin toimitusjohtajan Arif Samaletdin in mukaan toimistoon on tullut tekijöitä muun muassa teknologia- ja data-analytiikkayrityksistä sekä design- ja mediatoimistoista.

”Brändi ja asiakaskokemus nähdään yhtenä kokonaisuutena eikä kahtena eri asiana”, Samaletdin toteaa.

Someen, brändien omiin medioihin sekä tapahtumiin panostaminen on vähentänyt perinteisen median mainostuloja, kuten markkinatutkimusyritys Kantar TNS :n tilastoista ilmenee. Mediamainonnan lasku on tullut tänä vuonna kokonaan printistä. Verkkomainonnan lisäksi televisio- ja radiomainonta ovat olleet nousussa.

Lue laaja artikkeli syksyn näkymistä tuoreesta Markkinointi & Mainonta -lehdestä 15/2018.