Markkinointiviestinnän konserni Dentsu Aegis Network ja markkinointiteknologiayhtiö Smartly.io ovat sopineet yhteistyöstä, joka koskee kaikkia Dentsun toimistoja Suomessa. Smartlyn automaatio-ominaisuudet vähentävät käsin tehtävää työtä sosiaalisen median mainonnassa.

Dentsu Aegis Networkin sosiaalisen median johtaja Heli Ruotsalainen kertoo, että kumppanuus syventää aiempaa hyvää yhteistyötä.

”Käytännössä Smartly sitoutuu kouluttamaan meitä entistä tiiviimmin.”

Ruotsalainen kertoo, että aiemmin koulutuksia on ollut noin puolen vuoden välein tai kerran vuosineljänneksessä, mutta kumppanuuden myötä yhteisiä koulutussessioita aletaan järjestää kuukausittain.

”Se tiivistää suhteitamme huomattavasti, minkä vuoksi halusimme sitoutua yhteistyöhön. Se vaatii tietysti myös meiltä ajankäytöllistä sitoutumista, mutta näemme tämän tuovan asiakkaillemme huomattavasti hyötyä.”

Automaatiotyökalujen käyttäminen kuitenkin myös säästää työaikaa Detsu Aegis Networkissa. Parhaissa tapauksissa säästynyt aika on ollut jopa 50 prosenttia sosiaalisen median spesialistin työajasta. Esimerkiksi iProspectin ja Smartly.io:n yhdessä tekemässä asuntorakennuttaja Bonava n Facebook- ja Instagram-mainonnassa automatisointi mahdollisti paikallisen ja ajankohtaisen mainonnan samanaikaisesti kymmenille kohteille eri puolilla Suomea. Volyymi kasvoi, mutta mainonnanhallintaan käytetty aika puolittui.

Ruotsalaisen mukaan Smartlyn tarjoamat mahdollisuudet ovat jo vakuuttaneet muun muassa Dentsun mediatoimistojen Carat in ja Vizeum in asiakkaista suuren osan.

”Ylivoimainen syy on dynaaminen mainonta. Mainonnan automatisointi ja ketterä viestien personointi, muun muassa sijaintipohjaisesti tai vaikkapa säädatan lisäämisellä mainokseen tai sen ulostuloon, on tätä päivää.”

Ruotsalaisen mukaan verkkokauppojen lisäksi myös brändimainostajat pitävät Smartlyn käyttöönottoa Facebook- ja Instagram-mainonnassa hyödyllisenä.

”Asiakkaan puolella säästyy valtavasti aikaa, kun viestien personointi automatisoidaan. Myös Smartlyn tarjoamat uudet videotemplatet ovat olleet suosittuja”, Ruotsalainen sanoo.

Smartlyn aikeet laajentaa toimintaansa Google n palveluiden suuntaan kiinnostavat myös Dentsu Aegis Networkia. Suomen lisäksi myös muiden Pohjoismaiden lisääminen toimistopartnereiden listaan on seuraava looginen laajennusaste.

Smartly.ion senior customer success manager Joel Edwards sanoo tiedotteessa, että entistä tiiviimpi yhteistyö Dentsu Aegis Networkin kanssa on luontevaa.

”Toimistokeskittymän sosiaalisen median mainonnan ammattilaiset ovat johtaneet innovatiivista kehitystä jo muutaman vuoden heidän asiakkailleen tekemissään kampanjoissa Smartly.ion alustan kautta. Dentsu Aegis Networkin kanssa tutkimme mahdollisuuksia laajentaa yhteistyön koskemaan koko Pohjoismaita ja kehittää Dentsu Aegis Networkin asiantuntijoiden tietotaitoa alustamme mahdollisuuksista sekä saada heiltä asiakkaiden palautetta alustastamme sen kehittämiseksi”, Edwards sanoo.