Ennen Dagmarille siirtymistään Emma Lehtovaara työskenteli Dentsu Aegis Networkilla, jossa hän vastasi markkinoinnin automaatiosta.

Sitä ennen Lehtovaara työskenteli strategiakonsulttina Tukholmassa Avaus Marketing Innovationissa, jossa hän konsultoi isoja pohjoismaisia yrityksiä data- ja teknologiavetoisessa markkinoinnissa.

Markkinointikokemusta häneltä löytyy myös asiakkaan puolelta Tukholman ohella Kööpenhaminasta.

Dagmarilla Lehtovaaran rooli on auttaa yrityksiä kaikessa markkinoinnin transformaatioon liittyvässä, koskipa se sitten asiakasdatan hyödyntämistä, personoitua ja monikanavaista viestintää, uusia toimintamalleja tai kyvykkyyksien kasvattamista.

Ideana on tukea murroksen hampaissa olevaa johtoa, ymmärtäen yrityksen liiketoimintahaasteita ja -tavoitteita. Työkaluillakin on tehtävänsä, mutta ne ovat mahdollistajia, eivät pääroolissa.

Hyvin harva organisaatio pystyy Lehtovaaran kokemuksen mukaan markkinoinnin transformaatioon yksin.

”Vähintäänkin jalkautusvaiheessa törmätään siiloihin, eriäviin tavoitteisiin ja osaamisvajeeseen. Dagmar haluaa auttaa suomalaisyrityksiä kasvattamaan markkinointikyvykkyyksiään kansainvälisessä kilpailussa.”

”Jokaisen yrityksen on pysähdyttävä suunnittelemaan tahtotila omalle markkinoinnin murrokselleen. Tämän jälkeen on tärkeää rakentaa roadmap nykytilan ja tavoitetilan välisistä eroavaisuuksista”, Lehtovaara kertoo tiedotteessa.

Erilaista osaamista

Digitalisaatio on muuttanut eri alojen toimintaympäristöä viime vuosina merkittävästi, eikä markkinointiviestintä ole poikkeus.

Perinteisen markkinointiviestinnän ja brändien rakentamisen oheen on Lehtovaaran mukaan tullut datan ja luovan tekemisen yhdistävä asiakaskokemuksen johtaminen, jolla tavoitellaan lisää myyntiä ja parempaa asiakaskokemusta.

”Menestyjiä tulevat olemaan ne, jotka ymmärtävät jalkautuksen tärkeyden ja saavat uudet toimintamallit aidosti pystytettyä”, arvioi Lehtovaara.

Dagmarin vahvuutena Lehtovaara näkee osaamisen laajuuden. Talossa työskentelee asiantuntijoita aina analytiikan osaajista tekoälyn hyödyntäjiin ja inspiroivien sisältöjen suunnittelijoista digitaalisten kanavien ymmärtäjiin.

”Iloitsen erityisesti siitä, että ympärilläni on datan ja teknologian syväosaajia, joista jokainen ammentaa osaamistaan omalta kulmaltaan”, Lehtovaara sanoo.

Markkinointiin liittyvä konsultointi tuo jo merkittävän osan Dagmar Driven myyntikatteesta, ja näiden palveluiden kysyntä kasvaa koko ajan.

”Emma tuo meille paljon osaamista nimenomaan muutoksen läpivientiin markkinointiorganisaatioissa. Sillä saralla on paljon mahdollisuuksia muun muassa toimintamallien uudistamisessa”, Dagmar Drive -liiketoimintayksikön vetäjä Antti Kallio sanoo.

Dagmar on porskuttanut viime aikoina mukavassa kasvuvauhdissa. Toimiston liikevaihto on edellisen kahden tilikauden aikana kasvanut 32 prosenttia ja myyntikate 25 prosenttia. Elokuussa päättyneellä tilikaudella liikevaihto oli 177,48 miljoonaa euroa ja myyntikate 17,95 miljoonaa euroa.

Dagmarin toimitusjohtajana 18 vuotta toiminut Tuula Kallio jätti paikkansa syksyn alussa Krista Elopurolle, joka on työskennellyt toimiston palveluksessa vuodesta 2006 alkaen.