Osa suomalaisista kuluttajista on muuttunut parin vuoden aikana passiivisemmaksi, ja kulutuskenttä Suomessa on muutenkin polarisoitunut.

Tämä käy ilmi designtoimisto Kuudennen Kerroksen ja dosentti Arto Salosen tekemästä Tiedostava Kuluttaja -tutkimuksesta.

Nyt tehty tutkimus on jatkoa vuonna 2014 julki tulleelle Tiedostava Kuluttaja -tutkimukselle.

M&M kertoi tuoreen tutkimuksen tuloksista tarkemmin aiemmassa jutussa, jonka voit lukea täältä.

Kuudennen Kerroksen Senior Strategist Päivi Korteniemi kertoo M&M:lle, että maailman muuttuessa tulee tuotteiden ja palveluiden konseptoinnin sekä markkinoinnin tueksi saada myös lisää tuoretta tutkimustietoa, joten seuraavakin päivitys on luultavasti luvassa parin vuoden sisään.

”Koska maailma menee eteenpäin ja kuluttajat muuttuvat, emme voi jäädä vanhan tiedon varaan ja hyödyntää sitä projekteissamme pitkään”, Korteniemi sanoo.

Kuudes Kerros tekee syystä tutkimusta kuluttajakäyttäytymisestä, sillä se hyödyntää itse tutkimusta monipuolisesti työssään.

Korteniemi kertoo, että kun kuluttajien eri ryhmät on kattavasti tunnistettu, voidaan niistä etsiä toisten ryhmien kanssa yhteisiä nimittäjiä. Näin konsepteja ja markkinointia voidaan kohdistaa muutamalle ryhmälle samalla tavalla.

Suomen markkina-alue on pieni, joten tuotteiden tai palveluiden konseptointi vain yhdelle ryhmälle ei tuo aina tarpeeksi suurta kaupallista hyötyä.

”Me Tiedostava Kuluttaja -tutkimuksen tekijät olemme vahvasti mukana myös asiakkaille tehtävissä konseptointiprojekteissa, jotta ymmärrys ja näkemys kuluttajien maailmasta oikeasti siirtyisi tuotteisiin, palveluihin ja tiloihin, joita konseptoimme”, Kortenimi sanoo.

Kuudes Kerros tekee tutkimusta sen tähden, että he voisivat todella tuntea suomalaisen kuluttajan ja tietää syvällisesti ison kuvan siitä, mitä suomalaisella kuluttajakentällä tapahtuu.

”Me pystymme sitten luomaan omille asiakasyrityksillemme ja sitä kautta kuluttajille parempia tuotteita ja palveluita ja konseptoimaan niitä paremmin sekä luomaan designia, joka viestii asioista oikealla tavalla”, Korteniemi sanoo.

”Tämä on meille äärimmäisen tärkeä työkalu, jota käytetään aina projektin alkuvaiheessa ja useimmiten kuluttajanäkemystä syvennetään vielä lisätutkimuksella”, Korteniemi sanoo.

Korteniemi korostaa myös, että on tärkeää pitää tutkimus elossa, jotta asiakkaille olisi tarjolla aina uusinta näkemystä muuttuvista kuluttajista ja kuluttajakentästä.

Kuudes Kerros on lähtenyt nyt myös laajentamaan tutkimusta Ruotsiin.

”Tavoitteena on kasvattaa näkemystä pohjoismaiselle tasolle”, Korteniemi kertoo.

”Monet suomalaiset brändit ovat myös Ruotsin markkinoilla vahvasti mukana. Suomalaisille brändeille on selvä etu siitä, että ne tunnistavat markkinakohtaisia eroja.”