Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton MTL:n barometrin mukaan viestintä- ja digitoimistot uskovat suhdanteidensa kohenevan tänä vuonna, kun taas mainos-, media- ja tapahtumatoimistot arvioivat suhdannenäkymiensä heikentyvän.

Erityisen hyvät suhdannenäkymät ovat internet-mainonnan suunnitteluun ja ostamiseen sekä sosiaalisen median kampanjoiden palveluilla. Myös sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä vaikuttajaviestinnän palveluiden kysynnän uskotaan kasvavan.

"Asiakkaat kiinnittävät entistä enemmän huomiota kommunikointiin sekä yritysten sisällä että ulkoisesti", sanoo viestintätoimisto Pohjoisrannan toimitusjohtaja Heikki Paija .

Hänen mukaansa Pohjoisranta odottaa tällekin vuodelle kasvua. Viime vuosi oli voimakkaan kasvun vuosi.

Kemissä pääkonttoriaan pitävän mainostoimisto Avalonin liikevaihdosta jopa 40 prosenttia tulee digitaalisesta markkinointiviestinnästä.

"Etenkin myynnin ja markkinoinnin tukitoiminnoissa asiakkaat hakevat digitaalisuuden kautta lisää tehokkuutta ja kustannussäästöjä", Avalonin toimitusjohtaja Jari Laakso sanoo.

"Asiakkaiden kannalta tärkeää on kokonaisuuden hahmottaminen ja oikean paketin löytäminen kulloiseenkin tarpeeseen. Näissä paketeissa digi tulee isosti mukaan", Laakso sanoo.

Markkinointiviestinnän toimialan yleinen suhdannenäkymä heikkenee tänä vuonna.

Vielä viime syyskuussa alan yritykset arvioivat vuoden 2012 kasvuksi 1,8 prosenttia. Joulukuussa tunnelmat olivat synkemmät: odotukset tälle vuodelle olivat kääntyneet 0,2 prosentin laskuun. "Markkinointiviestinnän barometri peilaa suoraan kuluttajien luottamusta talouden kehitykseen", sanoo BOB Helsingin hallituksen puheenjohtaja Jukka Kurttila .

"Alalla ei ole nyt samanlaista tilannetta päällä kuin syksyllä 2008 alkaneessa syvässä notkahduksessa, joka niisti alan bisneksestä kolmanneksen."

"Tälle alalle on valitettavasti ominaista se, että mennään samaan alhoon eli ruokimme itse lamaa", Kurttila sanoo. Hän arvioi silti, että tästä vuodesta tulee Bobille ihan hyvä.

Yleinen suhdannekuva palvelutoimialoittain - Q4/2011