Mediamainonta

Aleksi Ylä-Anttila 8.11.2018 08:57

Digimainonnan kasvu jatkuu vahvana: "Monimuotoistuu ja kehittyy nopeasti"

Colourbox

Digimainonnan kokonaispanostukset kolmannen kvartaalin aikana olivat yhteensä 100,3 miljoonaa euroa. Se tarkoittaa 20 prosentin kasvua verrattuna edellisvuoteen.

Kolmannen kvartaalin kasvun vetureina digimainonnassa olivat erityisesti hakumainonta ja mainonta sosiaalisessa mediassa.

Hakumainonnan kokonaispanostukset olivat 36,5 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 38 prosentin kasvua verrattuna vuoden takaiseen. Sosiaalisen median mainonnan kokonaispanostukset olivat 22,1 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden kertyi 37 prosenttia.

Digimainonnan kehitys vuoden kolmannella kvartaalilla. en ensimmäisen kvartaalin aikana. Mainonta sosiaalisessa mediassa sisältää Facebook- ja YouTube-mainonnan. | Kuva: IAB Finland / Kantar TNS

 

In-stream videomainonta kasvoi 13 prosenttia vuoden 2017 samaan tarkastelujaksoon verrattuna ja luokitellut yhteensä 6 prosenttia. Displaymainonnan kehitys näyttää nollatasoa kolmannen kvartaalin osalta. Displaymainonta sisältää toistaiseksi myös mobiilimainonnan luvut johtuen tilastointihaasteista monimediakampanjoiden raportoinnissa. 

Vuoden alusta lähtien, tammi-syyskuun panostukset olivat 308,2 miljoonaa euroa kasvun ollessa 18,6 prosenttia verrattuna edellisvuoden samaan jaksoon.

Digimainonnan kehitys vuoden kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana. Mainonta sosiaalisessa mediassa sisältää Facebook- ja YouTube-mainonnan. | Kuva: IAB Finland / Kantar TNS

 

Mediamainonnan kokonaispanostukset tammi-syyskuussa olivat yhteensä 815,2 miljoonaa euroa. Digimainonnan osuus mediamainonnasta kasvoi edelleen noin 5 prosenttiyksikön vauhdilla, mikä kasvatti digimainonnan markkinaosuuden tammi-syyskuu tarkastelujaksolla 37,8 prosenttiin. 

Verkkomainonnan etujärjestö IAB Finlandin toiminnanjohtaja Birgitta Takalan mukaan vuosi 2018 on ollut digimainonnan kokonaisuudelle hyvä kasvun vuosi. Kasvuvauhti on ollut lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna.

"Digimainonta monimuotoistuu ja kehittyy nopeasti. Myös tilastoinnin tulisi seurata tätä kehitystä, jotta markkinasta saadaan raportoitua mahdollisimman oikea kuva. Tässä meillä on vielä haasteita Suomessa", Takala kertoo tiedotteessa.

Printtimedian osuus mediamainonnan kokonaispanostuksista laski 4,7 prosenttiyksikköä 28,7 prosenttiin. Panostukset sähköisiin medioihin puolestaan nousivat 4,2 prosenttiyksikköä päätyen 65,6 prosenttiin.  Ulkomainonnassa on nähtävissä lievää nousua ja sen osuus päätyi 5,7 prosenttiin mediamainonnan kokonaispanostuksista. Ulkomainonnan kasvua kiihdyttää IAB:n mukaan digitaalisen ulkomainonnan kehitys myös Suomen markkinassa.

"Ennuste vuoden 2018 digimainonnan kokonaispanostuksista on 430 miljoonaa euroa", kertoo Takala.

Viime vuonna verkkomainonnan kokonaispanostukset kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 11,8 prosenttia ja olivat yhteensä 370,4 miljoonaa euroa.

Yhteensä mediamainontaan käytettiin viime vuoden aikana 1217 miljoonaa euroa.

IAB Finland kerää haku-, Facebook- sekä YouTube-mainonnan panostukset kvartaaleittain ja täydentää näin Kantar TNS:n mainospanostusten kuukausiseurantaa.

Hakusanamainonnan ja Facebook-mainonnan panostusluvut sisältävät estimaattiosuuden, jotta mainostajien suoraan ostaman haku- ja Facebook-mainonnan osuus saadaan mukaan lukuihin. Estimaatti on tehty Kantar TNS:n PäättäjäAtlaksen kyselyn pohjalta. YouTube-luvut on kerätty toimistoilta.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö

Rekrytointikampanjat

20.08.2019 10:11

Mirum pullotti hikeä houkutellakseen osaajia

Creative Essence -tuoksua aiotaan lähettää sopivimmille oman portfolionsa Mirumin rekrytointikampanjan verkkosivulle jättäneille työnhakijoille.