Suomalaisnuorilla on hyvät perusteet mediataidoissa. Kahdeksan kymmenestä 7-16-vuotiaasta osaa suhtautua kriittisesti saamaansa tietoa kohtaan ja noin puolet pyrkii etsimään tietoa eri lähteistä.

Tulokset selviävät Sanoma Kids Media n teettämästä ja TNS Gallup in toteuttamasta Yippee-tutkimuksesta, jossa tutkittiin 3-16-vuotiaiden suomalaislasten mediankäyttöä.

Tutkimuksen mukaan diginatiivien arki on monikanavainen ja päivän aikana käytetään sujuvasti eri medioita. Jopa 88 prosenttia 7-16-vuotiaista kokee olevansa hyvä erilaisten laitteiden ja sovellusten käytössä. Mediataidot opitaan ensisijaisesti itse.

Erityisesti musiikin kuuntelu sekä sosiaalisen median käyttö ovat lisääntyneet 7-16-vuotiaiden keskuudessa. Aikaisempaa vähemmän aikaa käytetään leikkiin ja television katseluun. Tytöillä korostuvat poikiin verrattuna kirjat ja yhteisöpalvelut, pojilla sarjakuvat ja pelit.

"Tutkimustulokset osoittavat, että sosiaalinen media tuottaa lapsille ja nuorille myös paineita. Noin puolet ei jaksaisi vastata kaikkiin viesteihin ja kokee, että tietoa tulee joka puolelta liikaa. Joka kolmas pelkää, ettei pysy kartalla asioista ellei seuraa jatkuvasti sosiaalista mediaa", tutkimusjohtaja Marianne Lindholm TNS Gallupista kertoo tiedotteessa.

Kirjat eivät pärjää hauskuudessa

Lukeminen on tutkimuksen mukaan polarisoitumassa. Joka neljäs 7-16-vuotiaista vastaajista lukee yhä enemmän, samanaikaisesti 16 prosenttia on vähentänyt lukemistaan. Valtaosa, jopa 67 prosenttia kirjoja tai lehtiä lukevista, lukee mieluiten painettua lehteä tai kirjaa.

"Sarjakuvien ja kirjojen kohdalla tärkeitä ominaisuuksia ovat erityisesti hauskuus ja kivat tarinat. Kirjat eivät lasten ja nuorten mielestä kuitenkaan pärjää hauskuudessa monille muille medioille", Lindholm kertoo.

Tutkimus tehdään kahden vuoden välein ja se toteutettiin nyt 10. kertaa. Tutkimukseen vastasi 1112 lasta ja nuorta helmi-maaliskuussa 2015.