Diginatiivit, tuo kosketusnäyttöä sujuvasti jo taaperona käyttävä sukupolvi, tulee mullistamaan yritysten toiminnan seuraavan kahdenkymmenen vuoden sisällä. Näin ainakin, jos kaikkia diginatiiveista kirjoitettuja juttuja on uskominen.

Spekulaatioita parempaa tietoa meillä ei vielä ole. Todellisuudessa ensimmäinen digitaaliseen maailmaan syntynyt sukupolvi on vielä kasvamassa. Nyt työelämään astuneet löysivät kyllä chat-huoneet varhaisnuoruudessaan, mutta syntyivät vielä c-kasettien ja lankapuhelimien aikakaudelle. Me emme ole digitaalisen kielen natiivipuhujia, vaan imigrantteja, jotka ovat omaksuneet uuden kielen kasvaessaan.

Todelliset natiivit ovat syntyneet tämän vuosituhannen puolella.

Tärkeintä diginatiiviudessa ei ole tekniset taidot, vaan ajatusmalli. Digitaaliset arvot kuten nopeus, käytettävyys ja räätälöinti ovat tälle sukupolvelle itsestäänselvyyksiä, ei bonusta.

Kuinka nämä uuden ajan ihmelapset sitten tulevat muuttamaan yrityksiä ja niiden toimintaa?

1. Diginatiivien identiteetti rakentuu julkisella areenalla, sosiaalisessa mediassa. Sitä myös opitaan käyttämään tehokkaasti henkilökohtaisessa brändäyksessä. Online-presenssi on tapa ilmaista itseään ja diginatiivit ovatkin luontaisia, yritysten veroisia, brändääjiä.

2. Edellä mainittu vaikuttaa myös diginatiivien sitoutumiseen. Koska someprofiilit rakentavat omaa brändiä, tykkäävät diginatiivit vain yrityksistä, jotka tukevat heidän henkilökohtaista brändiään. Tällöin arvojen kohtaamisesta tulee entistä tärkeämpää. Somesta tulee vaihtokauppaa, jossa molemmat osapuolet hyötyvät tietoisesti toisesta.

3. Työntekijöinä diginatiivit ovat Y-sukupolveakin itsekkäämpiä. Diginatiivit ovat luultavasti myös ensimmäinen sukupolvi, joka todella mittaa käytetyn ajan sijaan tuloksia. Diginatiivit elävät koko elämänsä Maslow’n tarvehierarkian ylimmällä rappusella – rahan ja työn sijaan oma aika ja itsensä toteuttaminen ovat elämän tärkeimpiä arvoja. Etä- ja digityö eivät ole ”uusia mahdollisuuksia” vaan luonnollisia tapoja elää.

4. Tiedon kuluttajana diginatiivi arvostaa nopeita, räätälöityjä, vuorovaikutteisia ja kätevässä muodossa tulevia viestejä. Diginatiivit ovat valikoivia ja kuluttavat suurimman osan tiedosta informaatiokuplassa, oman sosiaalisen verkostonsa kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että diginatiivin huomion saa vain hyvin kohdennetuilla, relevanteilla viesteillä tai kuplan rikkovien mielipidevaikuttajien kautta.

5. Kuluttajina diginatiivit ovat vaativia. Arvot ohjaavat vahvasti kulutusta ja yrityksiltä vaaditaan esimerkiksi eettisyyttä ja ennen kaikkea rehellisyyttä. Samalla arvot ohjaavat myös omaa käyttäytymistä, vaikka ne olisivat ristiriidassa yhteiskunnan normien kanssa. Esimerkiksi piratismi ei ole vain keino saada ilmaisia elokuvia, vaan arvopohjaista toimintaa. Diginatiiveille tiedon esteetön jakaminen ja saatavuus on tärkeä arvo, josta tinkiminen nähdään varastamista suurempana vääryytenä.

Kirjoittaja Hilkka Rissanen on Vapa Median sisältöstrategi, joka on gradussaan tutkinut diginatiivien sitouttamista verkossa ja on äärimmäisen kiinnostunut identiteetin ja digitaalisen kulttuurin välisestä suhteesta.