Media

Laura Kukkonen 16.10.2018 09:37

Digisanomalehti on nyt nuorten aikuisten mieluisin mainosalusta

Colourbox
Nuoret aikuiset kertovat näkevänsä mainoksia mieluiten digisanomalehdestä.

Sanomalehtien liitto kertoo, että painettu ja digitaalinen sanomalehti ovat suomalaisille mieluisia tapoja kuluttaa mainontaa.

Suomalaisista 18–24-vuotiaista 18 prosenttia kertoo, että sanomalehtien digitaaliset palvelut ovat heille mieluisin kanava kuluttaa mainoksia.

Tieto ilmenee markkina- ja mielipidetutkimuksia toteuttavan IRO Researchin syyskuussa tekemästä Tuhat suomalaista -tutkimuksesta. Siinä kysyttiin, mistä kyseinen vastaaja mieluiten lukee, katsoo tai kuuntelee mainoksia. Vastaaja sai valita yhden, itselleen mieluisimman tavan vastaanottaa mainontaa. Tuloksista tiedottaa Sanomalehtien liitto.

Digisanomalehden nousu nuorten aikuisten ykkösmainoskanavaksi on tapahtunut yhden vuoden aikana. Viimeksi digisanomalehdet olivat joukon viidenneksi mieluisin mainoskanava. Kasvua edelliskyselystä tuli 11 prosenttiyksikköä.

Kyselyn mukaan kaikkien suomalaisten ylivoimaisesti mieluisin mainonnan kanava ovat edelleen painetut sanomalehdet. Joka kolmas valitsee painetut sanomalehdet mieluisimmaksi mainonnan kanavaksi. Toiseksi suosituimpia olivat tasaväkisesti painetut kaupunkilehdet ja televisio, jotka molemmat keräsivät 13 prosentin suosion.

Nuorten aikuisten joukossa televisio säilytti kakkossijan mieluisimpana mainoskanavana 16 prosentin suosiolla. Tässä ryhmässä painetut sanomalehdet sijoittuivat nyt kolmanneksi pudoten ykkössijalta.

Sosiaalisen median kanavista mieluisin mainosalusta on 18–24-vuotiaiden mielestä YouTube kuuden prosentin suosiolla. Facebook ja Instagram keräsivät molemmat 5 prosenttia vastaajien äänistä. Facebookin suosio mainoskanavana oli huipussaan vuonna 2016, jolloin 12 prosenttia kertoi kuluttavansa mainontaa mieluiten tältä some-alustalta. Kysely on tehty vertailukelpoisesti vuodesta 2015.

Koko aikuisväestöä tarkastellessa sosiaalisen median kanavat YouTube, Facebook tai Instagram eivät saa juurikaan mainintoja.

IRO Research tutki suomalaisten suhtautumista eri mainosvälineiden mieluisuuteen on tutkittu osana Tuhat suomalaista -tutkimustaan. Kyselyä varten on tehty yhteensä 1 000 tutkimushaastattelua. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 31.8.–10.9.2018. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Media-alan edunvalvontaa hoitavaan Medialiittoon kuuluva Sanomalehtien Liitto on sanomalehtien ja kaupunkilehtien kustantajien toimialajärjestö. Liiton jäseninä on myös muun muassa jakeluyhtiöitä, markkinointiyhtiöitä ja lehtipainoja.

Keskisuomalainen kertoi kesällä ostaneensa IRO Researchin. Keskisuomalainen-konsernin toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi on myös Medialiiton hallituksen puheenjohtaja.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö

Rekrytointikampanjat

20.08.2019 10:11

Mirum pullotti hikeä houkutellakseen osaajia

Creative Essence -tuoksua aiotaan lähettää sopivimmille oman portfolionsa Mirumin rekrytointikampanjan verkkosivulle jättäneille työnhakijoille.