Digitaalinen transformaatio terminä on melkein mantra. Mutta käsitys siitä, mitä se tarkoittaa voi vaihdella suurestikin. Yksinkertaisimmillaan se voidaan käsittää tuotteen tai palvelun muuttamista digitaaliseksi.

Tämä on aika kuitenkin suppea käsitys transformaatiosta. Transformaation pitäisi sisältää koko yrityksen ajatusmaailman ja toimintamallin muuttamisen lähtien strategiasta, tuotteista, markkinoinnista ja kulttuurista. Muutosprosessi on pitkä ja usein hyvin vaativa. Tavoitteiden on oltava selkeät ja teknologia toimii vain auttavana välineenä, se ei ole itsetarkoitus.

OgilvyRED :in Digital Transformation Surveyn mukaan yli 90 prosenttia organisaatioista on matkalla digitaaliseen transformaatioon, mutta vain 17 prosenttia tarjoaa tutkimuksen mukaan todellisen digitaalisen kokemuksen.

Kone on hyvä esimerkki siitä, miten valmistava teollisuus voi hyödyntää digitaalisuutta. Hissien valmistus on ”perusteknologiaa”. Sen sijaan koneiden ja laitteiden toiminnan ja kunnon seuraaminen digitaalisesti ja tiedon analysoiminen alkaa olla osa palvelua, jolla huolto- ja muut tarvittavat toimenpiteet voidaan tehdä ennakoivasti.

Uudenlainen digitaalinen palvelu ei jää tähän. Hissin käyttäjän aikeet voidaan ennakoida ja toiminta tehdä sen mukaan, kun hänestä tiedetään riittävästi. Mihin kerrokseen hän on menossa, mitkä ovat sopivat julkisen liikenteen aikataulut työpaikalle jne. Ei aivan perinteistä kone- ja laitevalmistajalle.

Kun tietoja yritetään yhdistää, se saattaa vaatia suuriakin investointeja joko uusiin järjestelmiin tai uusien vanhojen järjestelmien liittämiseen uusien moduulien avulla. Tavoitteena voi yksinkertaisesti olla se, ettei kuluttajalle lähetetä saman päivän aikana useita markkinointiviestejä samasta yrityksestä tai konsernista. Viestien oikea kohdentaminen on tietysti toinen tärkeä tavoite.

Digitaalinen transformaatio on paljon muutakin, kuten uudenlaista asiakaspalvelua ja markkinointia. Kuten kaikessa toiminnassa, myös digitaalisen transformaation onnistuminen vaatii, että tavoitteet ovat selkeät.

Kirjoittaja Kristiina Markkula on Digital Media Finlandin konsultti.