Turkulaislähtöinen Parcero jatkoi viime vuonna vahvalla kasvun tiellä. Toimiston liikevaihto oli 1,67 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna kertyi 46 prosenttia.

Liiketulos oli 22 000 euroa ja myyntikate 824 000 euroa. Toimisto työllistää tällä hetkellä 21 henkilöä. Parceron asiakkaisiin lukeutuvat muun muassa Cloetta, Restel, Hartwall ja Kesko.

Parceron toimitusjohtaja Antti Jokela kertoo M&M:lle, että yritys määrittelee itsensä nykyisin kokonaan uudella tavalla. Aiemmin itsensä sisältömarkkinoinnin toimistoksi mieltänyt Parcero on nyt digitaalisen markkinointiviestinnän toimisto.

Keväällä 2018 Parcero lanseerasi luovan sisältömarkkinoinnin rinnalle uuden palvelukärjen: tuloksellisen digitaalisen mainonnan.

Jokelan mukaan tulospohjaisen digitaalisen markkinoinnin kysyntä on kasvanut myös Parceron asiakkaiden keskuudessa. Lisäksi talon sisältä löytyi tiimi, joka halusi lähteä tekemään isompia projekteja.

Joidenkin asiakkuuksien kanssa Parcerolla on käytössä tulospohjainen hinnoittelumalli, jossa osa palkkiosta lunastetaan asetettujen tavoitteiden täyttyessä.

"Yleisemmin kyse on siitä, että haetaan selkeästi mitattavia liidejä ja myynnin kasvua verrattuna perinteiseen mainontaan, mitä monesti tehdään, kun halutaan esimerkiksi lisää näkyvyyttä. Totta kai silloinkin ovat metriikat käytössä, mutta ne ovat usein vähän armollisempia. Kun haetaan myyntiä, se on aika selkeä peli. Positiivista tulosta on tultava", kiteyttää Jokela.

Parcero on rekrytoinut kevään aikana uuden strategiansa mukaisesti uusia osaajia. Tiimiin ovat liittyneet Key Account Manager, kaksi digitaalisen mainonnan suunnittelijan, projektipäällikkö sekä Lead Copywriter.

Kuluvana vuonna toimisto tavoittelee yli 25 prosentin kasvua liikevaihdossa ja yli 40 prosentin kasvua myyntikatteessa.

Parcero ottaa Jokelan mukaan strategiassaan vahvasti kantaa teknologisen osaamisen kehittämiseen organisaatiossa.

"On koko kansantalouden etu, että otamme täällä Suomessa ecommerce-osaamisessa ulkomaalaisten etumatkaa kiinni. Suomessa tarvitaan yleisesti ottaen vielä parempaa tekemistä, jotta pystyttäisiin kilpailemaan globaalilla tasolla."

Jokelan mukaan tuloksellisen digitaalisen mainonnan toimenpiteet ovat lähteneet mukavasti käyntiin. Tämän vuoden kasvu muodostuu kuitenkin vielä pääosin luovien sisältöjen puolelta sekä strategisen yhteistyön syventämisestä jo olemassa olevien asiakkaiden kanssa.

"Olemme syväentäneet asiakkuuksia, ja esimerkiksi Restelin ja Keskon kanssa teemme koko ajan isompia projekteja. Pyrimme pääsemään entistä strategisemmalle tasolle. Meillä on useampia monivuotisia asiakkaita, joiden kanssa luottamus on vuosien varrella kasvanut. Siltä pohjalta yhteistyötä on hyvä lähteä syventämään", Jokela sanoo.

Toukokuussa voimaan astunut EU:n uusi tietosuoja-asetus GDPR on nostanut datan käsittelyn ja tietojenhallinnan puheenaiheeksi markkinointiviestinnässä. Jokelan mukaan tämä on kuitenkin vain yksi osa megatrendiä, jossa ihmiset odottavat yrityksiltä entistä vastuullisempaa toimintaa.

"Viestinnän pitää olla yhä läpinäkyvämpää, totuudenmukaisempaa ja mielellään kertoa aidoista teoista eli asioista, joita brändit ja organisaatiot oikeasti tekevät ja miten ne pyrkivät vaikuttamaan yhteiskuntaan. Viestintä ja mainonta muokkaavat myös kulttuuria sen myötä, minkälaisia asioita nostetaan esille. Siksi totuudenmukaisesti viestiminen on tärkeää."