Kansainvälinen markkinointijohtajien verkoston Chief Marketing Officer (CMO) Councilin yhdessä logistiikka-alan yritys Pitney Bowes in kanssa tekemän tutkimuksen mukaan omnikanavainen markkinointi on ensiarvoisen tärkeää kuluttajille iästä ja asuinpaikasta riippumatta. Tutkimuksesta uutisoi The Drum.

Omnikanavaisella markkinoinnilla (engl. omnichannel marketing) on käsitteenä hyvin lähellä monikanavaista markkinointia. Omnikanavainen markkinointi kuvaa ostajan historiaa lukuisten asiakkaan ostopolulla kohtaamien kosketuspisteiden kautta.

Esimerkkejä kosketuspisteistä ovat vaikkapa tavaratalon postissa lähettämä printtimainoslehtinen, sähköpostilla lähetetty viesti alennuskampanjasta tai kaupan näyteikkunaan sijoitettu tuote-esite. Olennaista on, että ostopolussa huomioidaan kaikki digitaalisen vuorovaikutuksen ohella myös fyysiset kohtaamiset asiakkaan kanssa ilman raja-aitoja.

Tutkimukseen vastanneista 2 000 kuluttajasta yli 85 prosenttia ilmoitti, että he toivovat brändin tavoittavan heidät sekä fyysisten että digitaalisten väylien kautta. Tämä pitää sisällään kaiken vuorovaikutuksen sähköpostiviesteistä ja sosiaalisen median markkinoinnista henkilökohtaisiin, fyysisiin kohtaamisiin.

Brändin läsnäolo kaikkialla yli media- ja kanavarajojen on kriittinen asia. Näin ilmoittaa 91 prosenttia tutkimukseen vastanneista.

Huomionarvoista on, että kaikki ikäluokat millenniaaleista 1980- ja 1990-luvuilla aikuistuneeseen X-sukupolveen ja sitä vanhempiin ikäluokkiin kaipaavat intiimiä, vastavuoroista ja luottamuksellista suhdetta brändin kanssa.

Tästä kertoo osaltaan se, että suurin osa vastaajista on tietoturvaa ja henkilötietojen keräämistä koskevista huolenaiheista huolimatta valmis luovuttamaan omia henkilötietojaan eteenpäin, jotta heidän toiveensa ymmärretään paremmin.

"Olipa kyse sitten perinteisistä viestintäkanavista tai moderneista kanavista, kuten videosta ja chatboteista, yksi vaatimus pysyy. Jokainen haluaa tulla kohdatuksi yksilönä. Meidän tehtävämme on lunastaa tämä lupaus", Pitney Bowesin markkinointi- ja viestintäjohtaja Jeff Winter kiteyttää.

"Emme voi väheksyä fyysisiä kokemuksia olettamalla, että digi on ainoa kanava, joka sitouttaa. Kuluttajat eivät ole kanavaorientoituneita. He keskittyvät omiin tarpeisiinsa, vaatimuksiinsa ja mieltymyksiinsä", säestää markkinointijohtaja Liz Miller CMO:sta.