Eetu Tauriainen on työskennellyt aiemmin muun muassa markkinointitoimisto Avalonin strategina ja asiakkuusjohtajana vastaten pääsääntöisesti b2b-asiakkuuksista.

Aikaisemmissa työsuhteissaan Eetu Tauriaisen asiakkuuksiin on kuulunut esimerkiksi Nortal, Konica Minolta, Valmet ja Telia.

Zimple Suomi on konsultointiyritys, joka suoraviivaistaa asiakkaidensa markkinointi- ja myyntijohdon yhteistyötä moderneilla digitaalisilla ratkaisuilla.

Toiminnassaan nuori yritys hyödyntää ensisijaisesti Pipedrive CRM -järjestelmää myynnin johtamisen tehostamiseen ja SharpSpringia markkinointiautomaation toteuttamiseen.

Yrityksen pääomistajat Salgen Invest Oy:n ja Blue Sky Invest Oy:n omistajat ovat myös aktiivisesti mukana strategiatyössä sekä liiketoiminnan kasvun suunnittelussa.

Aikaisemmat rekrytoinnit Codematelta ja Netsiltä sekä yrityksen vahva rahoituspohja taustalla herättivät Tauriaisen mukaan kiinnostuksen hypätä konsultoinnin puolelta luotsaamaan Zimplen brändiä sekä markkinointia.

”Uskon lisäksi, että yritykset tarvitsevat uusia tehokkaampia toimintatapoja sekä teknologioita, joilla poistetaan manuaalista hukkatyötä sekä parannetaan eri osastojen välistä kommunikaatiota automatisoinnin sekä data-integraatioiden avulla”, Tauriainen kertoo M&M:lle.

Zimple Suomen operatiivinen johtaja Juho Koski toteaa, että yrityksen tavoitteena on tehdä teknologiaratkaisuiden hyödyntämisestä yksinkertaista ja helpottaa myynnin ja markkinoinnin yhteispeliä.

Tauriainen on puolestaan auttanut uransa aikana useita kasvuyrityksiä sekä pörssiyrityksiä kehittämään datavetoista b2b-markkinointia, asiakasymmärrykseen perustuvaa sisältöstrategiaa sekä markkinointiteknologiaratkaisujen käyttöönottoa.

”Yhteistyön ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme uusinta tietoa modernista markkinoinnista sekä tarjoamaan parhaat teknologiaratkaisut myynnin ja markkinoinnin tueksi”, Koski kommentoi tiedotteessa.

Eroon hukkatyöstä

Usein kuluttajamarkkinoinnin kohdalla puhutaan tunteisiin vetoamisesta ja huomion herättämisestä.

Eetu Tauriainen uskoo siihen, että päätöksenteko niin b-2-b-puolella kuin b-2-c-puolella perustuu tunteisiin, vaikkakin rationaalisilla tekijöillä on myös painoarvoa valintaa tehdessä.

”Keskeisin ero näiden kahden välillä on, että b-2-b-puolella ostopäätökseen osallistuu enemmän henkilöitä ja päätöksentekoon käytetään usein enemmän aikaa.”

”Monessa tapauksessa eri toimittajien palveluissa ja tuotteissa on samat ominaisuudet ja vain vähän eroavaisuuksia, jolloin yrityksestä välittyvä mielikuva, tunnettuus ja luottamus vaikuttaa suuresti yhteistyökumppanin valintaan”, toteaa Tauriainen.

Tauriaisen esittämää näkemystä tukee myös se, että Harvard Business Schoolin professorin Gerald Zaltmanin mukaan jopa 95 prosenttia ostopäättäjien päätöksenteosta perustuu tunteisiin.

Myynnin ja markkinoinnin yhteispeli tarkoittaa Tauriaisen mukaan sitä, että markkinointi saa datapisteytyksen avulla jalostettua tai eroteltua kylmistä liideistä ne oleelliset, jotka ovat potentiaalisimpia ostajia.

”Näiden tietojen automaattinen toimitus myyntiorganisaatiolle varmistaa sen, että kun myyntiluuri nostetaan, on suurempi todennäköisyys saada uutta kauppa.”

”Tällä muutoksella päästään parhaimmillaan siihen, että potentiaalisen asiakkaiden tunnistamiseen ja löytämiseen sekä manuaaliseen työhön käytetty työ vähenee ja kylmäsoittelun sijaan asiakkaamme pääsee suoraan dialogiin, jossa tiedetään mistä potentiaaliset liidit ovat kiinnostuneet ja kuinka valmiita he ovat ostamaan palveluita”, kuvailee Tauriainen.

Zimple Suomella on tällä hetkellä menossa ensimmäinen tilikausi, joten tuloksia ei ole vielä selvillä. Yritys työllistää nyt kolme henkilöä ja ympärillä toimii lisäksi ohjelmistokehitykseen sekä markkinointiin ja myyntiin liittyviä yhteistyökumppaneita.