Elisa on tällä viikolla käynnistänyt kampanjan, jonka tavoitteena on saada nuoret ja aikuiset pitämään yhteyttä muutenkin kuin laitteiden välityksellä.

Lasten ja vanhempien väliseen vuorovaikutukseen kannustavan kampanjan markkinointitoimiin kuuluu koskettava mainosfilmi. Spotti kuvaa tarkkanäköisesti isän ja pojan välistä kommunikaatiota ja sosiaalisen median korostunutta roolia nuorten elämässä.

Tarkoituksena on muistuttaa, että tosielämän kanssakäymistä ei voi kokonaan korvata teknologialla.

Kampanjan suunnittelussa on ollut mukana Elisan kumppanitoimisto Bob the Robot sekä mainostoimisto Wörks. Asiantuntijakumppanina on lasten- ja nuortenjärjestö Aseman Lapset.

Hankkeen lanseerauksen päämediat ovat televisio, verkko ja printti.

"Tulemme syksyn mittaan myös tarjoamaan elisalaisille mahdollisuuden osallistua vapaaehtoistyöhön", Elisan markkinointijohtaja Tomi Wirtanen sanoo.

Directors Guild in tuottama spotti tavoittaa nuorten ja vanhempien välisen kuilun teknologian ja sovellusten käytössä. Onko surunaamaksi väärinymmärretyn itkunauru-emojin vastaanottaminen vanhemmilta jo luokiteltavissa sukupolvikokemukseksi?

Tarinan lisäksi tunteita herättää spottiin valittu kappale Skinny Love. Filmiin on valittu laulaja Birdyn versio Bon Iverin alkuperäiskappaleesta.

Pidetään yhtä -kampanjan mainosfilmin on ohjannut Pete Riski. Spotti on kerännyt jo huomiota esimerkiksi Twitter issä, jossa kommentit ovat keskittyneet kiittämään teoksen liikuttavuutta.

twit

Mainonnan lisäksi Elisa on teettänyt Prior Konsultoinnilla selvityksen, joka pureutui nuorten ajankäyttöön, hyvinvointiin ja sosiaalisen median vaikutuksiin vanhempien ja lasten välisessä kanssakäymisessä. Kyselyn mukaan joka viides nuori ei juttele vanhempiensa kanssa edes kymmentä minuuttia minuuttia viikossa yhtäjaksoisesti. Yli puolet nuorista kuitenkin haluaisi viettää enemmän aikaa vanhempiensa kanssa.