Marjaana Toiminen aloittaa 1. huhtikuuta Ellun Kanoissa liiketoimintajohtajana. Ellun Kanat tunnetaan viestintätoimistona, mutta sen tavoitteena on palvella asiakkaita yhä kokonaisvaltaisemmin kehittämällä palvelukokonaisuutta yritysten eri muutosvaiheisiin. Yritys laajentaa Konflikti-yksikön yrityskulttuuriin keskittyvää liiketoimintaansa.

”Marjaanan tiimistä tulee Ellun Kanojen muutosmoottori, joka auttaa yrityksiä menestymään myös tulevaisuudessa”, sanoo Ellun Kanojen toimitusjohtaja Taru Tujunen.

Tarkoituksena on auttaa yrityksiä yhä paremmin sovittamaan liiketoimintaansa ja toimintatapaansa tulevaan.

Marjaana Toiminen on työskennellyt neljä ja puoli vuotta johdon konsulttina MindMill Network -verkostossa. Sitä ennen hän oli Bonnier Publications Oy:n toimitusjohtaja.

Toiminen kertoo miettineensä työn tulevaisuutta jo ensimmäisessä yhdessä Sara Örhvall in kanssa perustamansa MindMill Networkin projektissa.

”Teimme Sponda lle toimitilojen tulevaisuusskenaarion. Sen jälkeen jatkoin Mothership of Work -projektissa, ja teema alkoi kiinnostaa oikein urakalla. Olin ollut murrosalalla toimitusjohtajana ja päätoimittajana ja nähnyt itsekin, mitä se tarkoittaa”, Toiminen kertoo.

MindMill Network on Suomessa ja Ruotsissa toteuttanut strategia- ja tuotekehityshankkeita sekä trendiraportteja, tulevaisuusskenaarioita ja muutoskyvyn arviointeja. Vuonna 2018 Suomessa toteutuneita hankkeita olivat esimerkiksi media-alan tulevaisuusskenaario ja murrosalan strategiatyökalupakki, pk-teknologiayritysten kasvuohjelma ja johtamisen tulevaisuutta käsittelevä valmennusohjelma.

”Yrittäjyys on täyttänyt ja ylittänyt kaikki odotukseni. Olen katsonut niin monesta kulmasta työn murrosta ja yritysten muutoskyvykkyyttä, että alkoi kuitenkin tuntua siltä, etten yksin saa tehdyksi kaikkea sitä, mitä olisi innostavaa tehdä. Etsin tapaa pystyä skaalaamaan omaa ajatteluani ja kehittämään sitä.”

Toiminen oli jo jonkin kaikaa keskustellut Ellun Kanojen Kirsi Piha n kanssa siitä, mitä yrityksille ja työlle tapahtuu.

”Olen ollut innostunut hänen visionäärisyydestään, ja Ellun Kanat on profiloitumassa muutoksen tekijäksi ja laajentanut toimintakenttäänsä perinteisestä viestintäyrityksen lokerosta. Intressimme kohtasivat”, Toiminen sanoo.

”Olen käynyt paljon puhumassa työn tulevaisuudesta ja korostanut sitä, että tulevaisuuden työura koostuu eri tyyppisistä jaksoista. Oli kysyttävä, onko minulla itselläni enää vain yhden tyyppinen jakso yrittäjänä. Eikö minun pidä itsekin toteuttaa sitä, mistä puhun, eli mennä sitä kohti, missä parhaiten kokee mahdollisuuksiensa toteutuvan kullakin hetkellä?”

Mindmill on toiminut verkostona niin, että Toimisella on ollut oma yrityksensä Suomessa ja Sara Örhvallilla omansa Ruotsissa. Nyt oma yritys jää, kun Toiminen siirtyy kokopäiväisesti Ellun Kanoihin.

”Sara otti syksyllä vastaan paikan SEB-pankista. Olimme jo viime keväänä puhuneet siitä, että minä tarvitsisin työkavereita. Minulla oli keväällä pari työntekijää ja hankkeissa on ollut mukana ihmisiä, mutta olen kaivannut ajatusten kehittelyä porukassa, joka pysyy yhdessä pidempään kuin projektin verran.”

"Muutosmoottorin" on tarkoitus tehdä muutoskyvystä merkittävä osa Ellun Kanoja

Muutosmoottorin toimintaidea on verkostomainen, ja sen tavoitteena on parhaiden voimien rekrytointi kuhunkin hankkeeseen yhteistyössä tutkimuslaitosten, eri alojen asiantuntijoiden ja myös muiden konsulttiyritysten kanssa. Tarkoitus on myös rekrytoida pieni tiimi Ellun Kanojen sisälle vielä ennen syksyä.

Liiketoimintajohtajana Ellun Kanoissa Toimisen on tarkoitus kasvattaa muutoskyvyn teemaan liittyvää liiketoimintaa.

”Tavoitteena on, että siitä tulee merkittävä osa Ellun Kanojen toimintaa. Viestintä on aina tärkeä osa yritysten muutoshankkeita, joten ne niveltyvät hyvin yhteen”, Toiminen sanoo.

”Yrityksellä saattaa olla strategia ja kyky ymmärtää muutosta, mutta hyvät aikeet eivät toteudu. Syy saattaa liittyä yrityskulttuuriin, ettei se ole osa strategiaa, tai siihen, ettei arkea ja uuden tekemistä osata sovittaa yhteen, eli viedä läpi muutosta, kuten ennen sanottiin. Tarkoitus on auttaa yrityksiä näissä tilanteissa erilaisin työkaluin ja menetelmin.”