Muutoksen johtaminen edellyttää monialaista maailman havainnointia. Tämä ei onnistu strategisen viestintätoimiston Ellun Kanojen mukaan ilman jykeviä tutkimushartioita.

Toimisto laittaakin nyt tutkimusvaihteen silmään perustamalla uuden näkemysyksikön, jonka vetäjäksi yritys on nimittänyt Elina Kiiski Kataja n. Strategisena sparraajana aloittaa Juhani Pehkonen.

Yksikössä tuodaan yhteen monitieteistä tutkimusaineistoa ja luodaan sen pohjalta liiketoiminnallisesti relevanttia näkemystä tulevaisuudesta.

Erityistä toiminnassa on toimiston mukaan tiedon ristipölytys: sen sijaan, että johtopäätökset kaadettaisiin asiakkaan niskaan, niitä rakennetaan asiakkaan kanssa tiiviissä yhteistyössä.

Tiimin vetäjä Elina Kiiski Kataja on työskennellyt vuosia Sitra n johtavana asiantuntijana ennakoinnissa. Kattava työhistoria ulottuu viestintätoimistoista kansalaisjärjestöihin. Lähitulevaisuudessa Kiiski Kataja aikoo tutkia yhteiskunnallista muutosta myös väitöskirjan verran.

"Tämän päivän yrityksiltä edellytetään selkeää näkemystä siitä, mikä oma ydinbisnes on. Ilman tutkimusta on helppo sokeutua yhden megatrendin valovoimasta ja unohtaa toinen, joka kytee pinnan alla ja muodostaa kuluttajarajapintaan erilaisia liiketoiminnan kannalta merkityksellisiä segmenttejä", Kiiski Kataja toteaa tiedotteessa.

Juhani Pehkonen tunnetaan entisen TNS Gallup in toimialajohtajana ja entisen Suomen Gallup in tutkimusjohtajana. Myös Tampereen yliopistossa apulaisprofessorina toimineella Pehkosella on kokemusta tutkimuksen ja liiketoiminnan risteyttämisestä jo 30 vuoden ajalta., mikä antaa perspektiiviä myös tähän päivään.

"Nykyaika on niin kaoottista ja tulvillaan ristiriitaisia viestejä, että vanha liikkeenjohdon viisaus on yhä käypä: jos et mittaa ja analysoi, kovin hyvin et voi johtaa. Sen saa unohtaa, että perstuntumalla pärjäisi", analysoi Pehkonen.

Toimitusjohtaja Taru Tujunen kertoo Ellun Kanojen määritelleen omassa strategissaan, että toimisto auttaa yrityksiä muutoksessa, nimenomaisesti nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tätä työtä Ellun Kanat tekee muutamalla eri saralla. Toisaalta toimisto tekee työtä asiakasyritysten sisällä liittyen strategiaan ja yrityskulttuurin. Lisäksi toimisto auttaa asiakkaita ulkoisen identiteetin rakentamisessa, mikä pitää sisällään viestinnän ohella vuoropuhelua maailman kanssa.

"Me uskomme, että yrityksiä pystyy auttamaan nimenomaan näkemyksellä, eikä tätä näkemystä voi olla, ellei siihen ole hyödynnetty täysimääräisesti dataa. Haluamme hyödyntää dataa entistä paremmin näkemyksen tueksi, taakse ja avuksi, jonka kautta pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin", Tujunen kertoo M&M:lle.

Vaikka uuden näkemysyksikön on tarkoitus palvella myös suoraan asiakkaita, ensisijaisesti yksikkö palvelee Tujusen mukaan Ellun Kanojen sisäisiä kasvualueita ja auttaa niitä olemaan omissa tehtävissään entistä parempia.

Tutkimustiedon ja datan rooli kaikessa viestinnässä, myös markkinointiviestinnässä, on kasvanut viime vuosina. Tujunen uskoo, että tämä kehitys on vain kiihtymässä.

"Ihan hiljattain luin arvion, jossa puhuttiin nimenomaan siitä, kuinka edes luovat alat eivät ole vapaita digitaalisesta disruptiosta. Emme ole vielä täysimääräisesti nähneet, mitä digitaalisuus ylipäätään voi vielä luovalla alalla tehdä. Siksi olen täysin vakuuttunut siitä, että datan käyttö myös luovilla aloilla kiihtyy entisestään. Meidän tarkoituksemme on pysyä siinä vauhdissa mukana. Sitä kautta uuden yksikön perustaminen liittyy osittain myös tähän meidän strategiaamme."

Ellun Kanat teki viime vuonna 5,3 miljoonan euron liikevaihdon ja 430 000 euroa liikevoittoa. Toimiston myyntikate vuonna 2018 oli 5,1 miljoonaan euroa.

Tujunen arvioi, että Ellun Kanojen liikevaihdon kasvu on kuluvana vuonna noin 15–20 prosentin luokkaa.

"Alkuvuosi on liikevaihtokehityksen osalta sujunut oikein hyvin. Se, mitä loppuvuonna tapahtuu, jää tietenkin nähtäväksi, mutta homma on lähtenyt mukavasti käyntiin."