Strateginen viestintätoimisto Ellun Kanat laajentaa edelleen muutoksen ymmärtämisen ja työyhteisöjen kehittämisen osaamistaan. Yhtiö kertoo kutsuneensa senior advisoreista koostuvaan verkostoonsa kolme muutosvoimien ja yrityskulttuurin syväosaajaa työelämäprofessori Reijo Karhisen, tulevaisuudentutkija Otto Tähkäpään ja ohjaaja-käsikirjoittaja Paavo Westerbergin.

Työelämäprofessori, vuorineuvos ja OP Pohjola -finanssitalon entinen pääjohtaja Reijo Karhinen auttaa Ellun Kanojen asiakkaiden liiketoimintastrategian kirkastukseen liittyvissä hankkeissa. Hän pitää tärkeänä, että liiketoimintastrategiaa muutetaan asiakkaan tarpeiden muutossuunnan mukaiseksi. Karhinen uskoo vahvasti, että jokainen yritys tarvitsee yhteisen, huolellisesti rakennetun tulevaisuuskuvan ymmärtääkseen mahdollisuutensa muutoksessa.

”Jaan Ellun Kanojen näkemyksen siitä, että juuri kommunikaatioon ja vuoropuheluun perustuvassa strategiatyössä on valtava potentiaalinen voima. Ellun Kanat on kiehtova alusta luoda organisaatioihin sisäistä muutosälykkyyttä ja sen myötä uudistumisvalmiutta”, Karhinen sanoo tiedotteessa.

Tulevaisuudentutkija Otto Tähkäpää on rekrytoitu tulevaisuuden ennakoinnin ja skenaarioiden muotoilun asiakashankkeisiin. Tähkäpään mielestä kunnianhimoinen ennakointi luo kykyä valmistautua muutoksiin ja edellytykset vaikuttaa omaan tulevaisuuteen. Tähkäpää on sekä tulevaisuudentutkimuksen ammattilainen että historian väitöskirjaopiskelija. Hän on myös perustanut lapsille ja nuorille suunnatun Tulevaisuuskoulun. Hänen aloitteestaan on syntynyt kansainvälinen Tulevaisuuspäivä, jota vietettiin tämän vuoden maaliskuussa yli kymmenessä eri maassa.

Ohjaaja-käsikirjoittaja Paavo Westerberg on kehittänyt teatteri- ja elokuvahankkeissaan menetelmiä rakentaa luottamusta, avointa dialogia ja rohkeutta luovissa asiantuntijayhteisöissä. Hän arvioi, että yritysten resilienssi eli muutosjoustavuus rakentuu luottamuksen ja muutoskyky rohkeuden varaan. Kumpaakin ominaisuutta voi tietoisesti kasvattaa työyhteisössä. Westerberg on myös opiskellut hahmoterapiaa ja luonut menetelmiä, joilla kehitetään epävarmuuden sietokykyä ja itsetuntemusta. Hän on mukana yritysten muutoskyvykkyyden kehityshankkeissa.

Toimitusjohtaja Taru Tujusen mukaan Ellun Kanat auttaa asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti muutoksissa ja halutut muutokset saadaan toteutumaan ymmärtämällä monitahoisesti muutosvoimia ja käyttämällä työkaluna kommunikaatiota.

”Haluamme, että Ellun Kanoissa on maailman paras näkemys ja parhaat työkalut, ja siivittäjät eli senior advisorit ovat osaamistamme laajentava muutosjoukkue auttaessamme asiakastamme”, Tujunen sanoo.

Siivittäjinä Ellun Kanoissa toimivat myös Suvi Auvinen, Juhani Pehkonen ja Kaarina Hazard.

Lue lisää: Anna Perho Ellun Kanoihin

Lue lisää: Muutoksen tekijän tittelillä työskentelevä Anna Perho: ”En ehdottele halauspiirejä lääkkeeksi konflikteihin”

Lue lisää: Ellun Kanat rekrytoi "ammattiaktivisti" Suvi Auvisen: "Ennakkoluulottomat lähestymistavat ovat elinehto"