Ellun Kanojen hallituksen puheenjohtajana toiminut yhtiön perustaja Kirsi Piha siirtyy sivuun hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Hänen tilalleen puheenjohtajaksi tulee hallitusammattilainen, aiemmin pitkään Mustin ja Mirrin toimitusjohtajana toiminut Mika Sutinen, joka aloitti Ellun Kanojen hallituksessa viime vuoden maaliskuussa.

Samalla muuttuu yhtiön omistus. Piha omistaa yhtiöstä vastedes 51 prosenttia aiemman 90 prosentin sijaan, toimitusjohtaja Taru Tujusen osuus kasvaa 10 prosentista 20 prosenttiin ja Sutinen tulee osakkaaksi 9 prosentin osuudella. Tulevaisuudessa Ellun Kanojen henkilökunta omistaa loput 20 prosenttia yrityksestä. Tarkoitus on rakentaa henkilökunnan osakkuuksia varten partneri- ohjelma ja omistamisen kevyemmin mahdollistava ohjelma.

Samalla Ellun Kanat muuttuu strategisesta viestintätoimistosta muutoskonsultoijaksi.

”Asiakkaidemme tarpeet ovat voimakkaasti muutoksen tekemisessä. He haluavat meidät muutoksen tekijöinä, eivät niinkään viestintäkonsulttina. Muutostahan ei saada aikaan ilman viestintää”, Piha sanoo.

Piha uskoo, että viestinnän erityisosaamisen ansiosta Ellun Kanoilla on sellaista tarjottavaa, jota perinteisillä konsulttitaloilla ei ole, mutta jota ne ovat viime aikoina pyrkineet yrityskaupoilla ostamaan. Ellun Kanat haluaa haastaa vallitsevaa muutoskonsultoinnin tapaa, ja uusiin tarpeisiin sopivaksi kasvaakseen yritys on rekrytoinut ihmisiä ja nyt siis myös vahvistaa johtoaan.

”Trio on vahvempi kuin duo, ja Mikalla on muutoksen tekemisestä tosi konkreettista kokemusta”, Piha sanoo.

Sutinen kertoo, että toimitusjohtajaurallaan hänen suurimpia turhautumisen ja samalla intohimon aiheitaan ovat olleet strategian huono toteutuminen käytännössä ja muutosjohtaminen.

”Suomalaiset organisaatiot ovat täynnä päätettyjä muutoksia, jotka eivät toteudu. Minulle tämä on unelmaympäristö olla mukana ja sparraamassa, koska täällä ratkotaan niitä ongelmia.”

Ellun Kanat on myös eronnut Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitosta MTL:stä.

”Teemme tällä hetkellä tosi paljon yrityskulttuuriasioita ja skenaariotyöskentelyä, mitkä eivät liity perinteisesti markkinointiviestinnän toimialaan. Olemme rakentaneet osaamisemme muutoksen toteuttamiseksi, eikä vanha viitekehys ole enää mielekäs”, Piha perustelee.

Sutisella on tapana sanoa, että muutoksessa on yhtä paljon viestintää kuin ihmisessä vettä, noin 70 prosenttia. Tujunen käyttää samaa vertausta toisesta näkökulmasta perustelemaan Ellun Kanojen astumista viestintätoimistojen lokeron ulkopuolelle.

”Viestintä on keskeinen osa muutoksen tekemistä, mutta muutos ei ole vain se 70 prosenttia, vaan myös jotain muuta.”