Väite 1 Olet tutkinut työn tulevaisuutta. Siirtyminen omasta yrityksestäsi viestintätoimistoon on askel taaksepäin, perinteiseen työhön.

"Päinvastoin olen malliesimerkki työurien tulevaisuudesta, joskaan en tietoisesti vaan sattumalta. Tulevaisuuden työurat koostuvat erilaisista episodeista eivätkä perinteisestä hissimallista, jossa edetään hierarkiassa asemasta toiseen. Tulevaisuudessa nimenomaan ei hirttäydytä yhteen ammattiin, vaan kehitetään omaa osaamista ja löydetään sille uusia toteutumispaikkoja. Itse koen, että tämä on askel eteenpäin, sillä yksin työskennellessäni pelkäsin ajatteluni jumiutuvan ja taantuvan."

Väite 2 Muutos on muotia, ja Ellun Kanojen levittäytyminen muutoksen alalle on vain uusi kanava myydä samaa kuin muutoskonsultit aina ennenkin.

"Ellun Kanat on ymmärtänyt sen, että kaikki liittyy kaikkeen. Se, miten yrityksen johto ymmärtää vaikkapa tämänhetkisten muutosvoimien vaikutukset ja mahdollisuudet, heijastuu liiketoimintaan laajasti. Toisaalta johdon näkemys kuivuu kasaan, jos yrityksen kulttuuri on jämähtänyt menneeseen. Viestinnällä on iso merkitys sekä tulevaisuuden ymmärtämisessä että suunnan kiteyttämisessä ja tavoissa, joilla ihmiset tekevät töitä yhdessä."

Väite 3 Viestintäyritys astuu vieraalle tontille alkaessaan tarjota muutoskonsultointia.

"Toimialarajat murtuvat rajusti ja yritykset näkevät siinä mahdollisuuksia. Disruptio on esimerkiksi sitä, että tulokkaat onnistuvat vieraiden tonttien valtaamisessa. Iso esimerkki tästä on Amazon, jonka kukaan ei varmaan ajatellut uudistavan hiljalleen koko vähittäiskaupan ja tunkeutuvan pilvipalveluilla yritysten tiedonhallinnan ytimeen. Toimialoista esimerkiksi media tarkoittaa nyt paljon muuta kuin 15 vuotta sitten."

Väite 4 Kukaan ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, joten sen arvaileminen konsulttina on vain keino kerätä rahat pois niiltä, joita muutos pelottaa ja ahdistaa.

"On totta, ettei tulevaa voi ennustaa. Juuri siksi omia oletuksia esimerkiksi yrityksen liiketoiminnan tulevasta kehityksestä pitää tarkastella kriittisesti. Tulevaisuusskenaarioiden tekeminen on pitkälti ajattelun perkaamista ja uudelleen rakentamista yhdessä vaikkapa johtoryhmän tai koko yrityksen kesken. Suurin osa yrityksistä ennustaa tulevaisuutta katsomalla menneeseen eikä ota kovin vakavasti edes niitä muutoksia, joiden tiedetään varmasti tapahtuvan, kuten ikääntymistä."

Väite 5 Pelkäät, että muutos ajaa ohitsesi ja menetät työsi.

"Tämä ei ole koskaan tullut mieleeni. Pikemminkin läpi koko elämäni olen ollut huolissani siitä, että aika loppuu ennen kuin ehdin tehdä itseäni kiinnostavia asioita tarpeeksi. Mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen näkeminen ei ole ollut minulle ongelma."

Artikkeli on julkaistu Markkinointi & Mainonta -lehdessä 9/2019.