Elokuva-alan toimintatavat nousivat otsikoihin voimalla, kun useat naisnäyttelijät ovat kritisoineet elokuvaohjaaja Aku Louhimiehen "nöyryyttäviksi ja sadistisiksikin" kuvattuja metodeja tämän elokuvatuotannoissa.

Etelä-Suomen aluehallintavirasto teki viime vuonna työsuojelutarkastuksen yhteensä 78 elokuva-alan työpaikkaan. Valvonta kohdistui yrityksiin, jotka keskittyvät elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantoon, jälkituotantoon ja levitykseen sekä äänistudioihin ja musiikkituottajiin. Työsuojeluviranomainen valvoo vain työnantajia, joten valvonta ei koskenut elokuva-alalla freelancer-sopimuksella tai yrittäjinä työskentelevien työsuhteita.

"Kyselyistä ei saada aukotonta totuutta. Alan erityispiirteisiin kuuluvat nopeasti muuttuvat olosuhteet. Työsopimukset saattavat vaihdella muutamasta tunnista useisiin päiviin", työsuojelutarkastaja Pia Nivalainen kertoo.

Kyselyn perusteella elokuva-alan suurimpia ongelmia ovat työajan seuranta ja aukot työterveyshuollon hyödyntämisessä. Työajan seuranta puuttui käytännössä kokonaan jopa 26 työpaikalla, eli joka kolmannella tarkastetuista työpaikoista. Lisäksi monilla oli puutteita ylitöiden kirjaamisessa, joten tarkastuksilla ei saatu kattavaa kuvaa ylitöiden määrästä alalla.

Kyselyissä kuormittavuus on hallinnassa

Monessa elokuva-alan työpaikassa ei osattu hyödyntää työterveyshuollon asiantuntijuutta lain edellyttämällä tavalla, eikä tehty tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Yhteistyö on tärkeää esimerkiksi haitallisen kuormituksen ehkäisemiseksi ja sairauslomalta työhön paluun tukemiseksi. Työterveyshuolto oli kokonaan järjestämättä 12 työpaikalla.

”Joissakin työpaikoissa työntekijöillä oli mahdollisuus mennä työnantajan kustannuksella omavalintaisesti mihin lääkäriin tahansa. Se ei kuitenkaan korvaa hyvin toimivaa työterveyshuoltoa, jolla on kokonaiskuva työpaikan tilanteesta ja kuormitustekijöistä sekä erityisesti työn terveyshaittoja ennaltaehkäisevä tehtävä”, kertoo Nivalainen.

Viimeaikaisten uutisten valossa on hämmentävää se, että kyselytutkimuksen mukaan työturvallisuus ja psykososiaalinen kuormitus ovat useimmiten hyvin hallinnassa.

Selitys on, että tiukat tuotantoaikataulut ja pyrkimys äärimmäiseen kustannustehokkuuteen luovuutta edellyttävässä työympäristössä edellyttää hyvää hallintaa, sillä aikataulut ja budjetti eivät kestä ylimääräisiä häiriöitä ja poissaoloja. Työtapaturmia elokuvatuotannossa ehkäisevät myös kokeneiden tekijöiden vahva ammattiosaaminen ja töiden tarkka ennakkosuunnittelu, jossa myös työn vaarat on arvioitu, aluehallintovirasto toteaa tiedotteessaan.

”Elokuva-alalla työ on hetkittäin hyvin intensiivistä ja työpäivät pitkiä. Silti monessa työpaikassa työntekijät kokivat, että työnantaja huolehtii heidän työhyvinvoinnistaan ja pyrkii ennalta ehkäisemään haitallista kuormitusta”, Nivalainen kertoo.

Seksuaalinen häirintä voi jäädä piiloon

Ylen esille nostamassa elokuvaohjaaja Aku Louhimiestä koskevassa tapauksessa naisnäyttelijät ovat kertoneet, että uskaltavat puhua kokemuksistaan nyt, kun Yhdysvalloista lähteneen #metoo -kampanjan myötä heitä on alettu kuunnella. He eivät kuitenkaan näy viime vuoden elokuva-alan kyselyssä. Seksuaalinen häirintä nousi esiin vain yleisellä tasolla.

”Tämä ei toki todista sitä, että häirintää ei olisi. Elokuva-alaa leimaavat työsuhteiden lyhyys ja vaihtuvat työyhteisöt, joten läheskään kaikkia työntekijöitä ei pystytty valvontakyselyllä tavoittamaan. Lisäksi työsuojeluviranomainen valvoo vain työnantajia, joten freelancer-sopimuksella työskenteleviin valvonta ei ulotu”, kertoi työsuojelulakimies Aki Eriksson Etelä-Suomen aluehallintovirastosta tammikuussa.

Aluehallintovirasto kertoi myös sen, että seksuaalinen häirintä päätyy harvoin työsuojeluviranomaisen käsittelyyn ja se nousee työpaikkatarkastuksissa harvoin esiin.

Yhteydenotoista valvontaan asti päätyy vuosittain vain yksittäisiä tapauksia. Usein yhteydenottaja ei halua, että viranomainen ryhtyy valvontatoimenpiteisiin.

Työsuojeluviranomainen kertoo, että kynnys ottaa työntekijän kokema seksuaalinen häirintä valvottavaksi on matala. Yleensä häirintätapauksissa valvontakynnys ylittyy, jos häirintä tai epäasiallinen kohtelu voi vaarantaa terveyden.

Tavallisesti tämä edellyttää häirinnän jatkuvuutta tai toistuvuutta, mutta seksuaalisen häirinnän kohdalla valvontakynnys on matalampi. Jos häiritsijä on työnantajan edustaja, niin yksittäinenkin seksuaalinen häirintäteko voi täyttää terveyttä vaarantavan häirinnän tunnusmerkit.

Kaikki teot, jotka tasa-arvolain mukaan ovat häirintää, eivät välttämättä ole sitä työturvallisuuslain näkökulmasta. Tasa-arvolain valvonta ei myöskään kuulu työsuojeluviranomaiselle, vaan lakia valvoo tasa-arvovaltuutettu.