Toimistot

Aleksi Ylä-Anttila 20.3. 12:49

Emilia Valtola Kuulaan vetäjäksi: "Tieto ei sellaisenaan ole arvokasta"

Emilia Valtola

Emilia Valtola on aloittanut IPG Mediabrandsin asiakasymmärrystoimisto Kuulaan vetäjänä.

Emilia Valtola, 33, siirtyi Kuulaaseen Avidlyltä, jossa hän työskenteli Strategy Leadina vastaten yrityksen strategia- tutkimus - ja planningtoiminnasta.

Hän veti myös yhtä Avidlyn Must Win Battle-hankkeista, joka keskittyi luovan kulttuurin rakentamiseen sekä toimi johtavana strategina Avidlyn merkittävissä asiakkaissa.

"IPG Mediabrandsin modernin markkinoinnin dynaaminen yhteisö vastaa asiakkaan tulevaisuuden tarpeisiin aina asiakasymmärryksestä luoviin sisältöihin ja mediasta Performance Marketingiin. IPG Mediabrandsin kokonaisuudessa asiakasymmärrys ja data pyörittävät kaikkea tekemistä. He ovat ymmärtäneet ja sisäistäneet asiakasymmärryksen roolin kaikessa tekemisessä. Tämä asia vakuutti minut", Valtola kertoo.

Valtolan arvion mukaan koko tutkimuskenttä on valtavassa murroksessa ja mukana on hyvin erilaisia toimijoita. Dataa ja tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä enemmän kuin koskaan aiemmin.

Samaan aikaan yrityksillä on Valtolan mukaan haasteena se, että eri datalähteet ja asiakasymmärrys eivät keskustele keskenään, asiakaskeskeisyys ei jalkaudu käytännön johtamiseen ja tietoa käsitellään edelleen liian vaikeasti hyödynnettävässä muodossa.

"Suurin osa tiedosta jää peräpeilitiedoksi eli sitä ei oikeasti hyödynnetä tulevaisuuden johtamiseen ja ennakointiin. Tieto tai paraskaan asiakasymmärrys ei sellaisenaan ole arvokasta, vaan sen arvo syntyy merkityksistä ja kyvystä jalkauttaa tieto asiakaslähtöisen liiketoiminnan johtamiseen ja brändien kehitykseen", Valtola sanoo.

Kyse on ennen kaikkea siitä, millaiseen asiakasymmärrykseen ja dataan tulevaisuuden asiakkaat haluavat luottaa. Valtola arvioi, että nähdään entistä monipuolisempia tutkimustoimistoja.

"Haluan olla mukana viemässä Kuulasta tämän kehityksen etujoukkoon. Siinäkin toteutamme omaa asiakasymmärrysfilosofiaamme. Lähdemme kirkastamaan Kuulaan paikkaa markkinoilla hyödyntämällä yhteiskehittämismenetelmiä ja ennakointia, joihin jokainen kuulaslainen ja asiakkaamme pääsevät mukaan."

Kuulaan lisäksi IPG Mediabrands Finlandiin kuuluvat mediatoimistot Virta Helsinki ja IUM, sisältö- ja sosiaalisen median luova toimisto Marvelous, hakukonemarkkinointiin keskittyvä Reprise Media, sekä reaaliaikamarkkinointitoimisto R3AL Helsinki.

IPG Mediabrands Finlandin toimitusjohtaja Mika Häyrinen kertoo, että yhteisöä on nyt rakennettu parin vuoden ajan ja yritys on investoinut toimintaansa merkittävästi. Rakennusprosessin aikana on lanseerattu muun muassa onnistuneesti luova tiimi Marvelous, jossa tehdään jo kokonaisvaltaisia mainostoimistototeutuksia sekä paljon sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin sisältöjä.

"Halusimme Emilian myös siksi, että hänellä on vahva suunnittelijan tausta. Hän ymmärtää asiakasymmärryksen ja tutkimuksen ohella laajemmin markkinointia. Haluamme tuoda Kuulaan 20 hengen asiantuntijajoukon entistä vahvemmin myös mediatoimistoasiakkuuksien käyttöön", sanoo Häyrinen.

Kun yhteisön asiantuntijat rakentavat esimerkiksi kansainvälisille yrityksille omia datanhallinta-alustoja, tarvitaan Häyrisen mukaan tyypillisesti asiakkaan oman datan ja kolmannen osapuolen datan hyödyntämisen lisäksi myös kykyä tehdä dataan pohjaten relevantteja johtopäätöksiä.

"Emilia tulee kehittämään Kuulaan liiketoimintaa ja osallistuu myös mediatoimistoasiakkuuksiemme strategia –ja insight tarjoaman kehittämiseen."

IPG Mediabrands Finland Oy teki tilikaudella 2017 52,2 miljoonan euron liikevaihdon.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö