Suomalaisyritysten usko onnistumisiinsa asiakkaidensa kohtaamisessa on edelleen vahva, mutta vastaajien itsevarmuus onnistumisistaan asiakaskohtaamisissa on heikentynyt. Enää 63 prosenttia uskoo tarjoavansa ylivertaisia asiakaskokemuksia, paljastaa CXPA Finland in selvitys.

Selvityksen mukaan 95 prosentilla yrityksistä on tavoitteena erottautua kilpailijoista asiakkuuskokemuksia kehittämällä. Lähes kolmannes tavoittelee toimialat ylittävää edelläkävijyyttä.

Asiakkuuskokemuksen johtamiseen uskalletaan sijoittaa euroja, koska investointien vaikutukset alkavat näkyä. Lähes yhdeksän kymmenestä vastaajayrityksestä kokee, että panostukset ovat kannattaneet ja kertoo aktiviteeteilla olleen positiivinen vaikutus myös yrityksen tulokseen kuluneen vuoden aikana.

Neljällä kymmenestä vastaajayrityksestä on asiakaskokemusten johtamiseen tarkoitettu budjetti. Osuus on kasvanut merkittävästi viime vuodesta. Yli 80 prosenttia kertoo yrityksen aikovan panostaa kehittämishankkeisiin enemmän kuin viime vuonna. Huomattavasti enemmän aikoo panostaa peräti 44 prosenttia, kun viime vuonna näin arvioi vain viidennes.

CXPA Finland on asiakaskokemusten johtamisen ammattilaisten yhteisö. CXPA selvitti asiakkuuskokemusten johtamista Suomessa neljättä vuotta peräkkäin.

Selvitykseen osallistui top 500 -yrityksiä ja Suomen tunnetuimpia brändejä. Kyselyyn vastasi yhteensä 88 asiakkuuskokemusten johtamisen ammattilaista 74 yrityksestä, joista yli puolet kuuluu liikevaihdoltaan yli 100 miljoonan euron kokoluokkaan. Runsaassa puolessa vastaajayrityksistä on töissä yli 1000 henkilöä.