Ollaan ihmisiksi -kampanjalla halutaan herätellä asiakkaat miettimään omaa rooliaan niin myyjien kuin muidenkin asiakaspalvelutyötä tekevien työhyvinvoinnin edistämisessä. Asiakkaiden toivotaan kiinnittävän kampanjan myötä enemmän huomiota omaan käyttäytymiseensä.

Kaupan ammattilaisten työssään kohtaama epäasiallinen käytös on lisääntynyt viime vuosina. Tämä käy ilmi Kaupan liiton marraskuussa 2017 teettämästä yritys- ja kuluttajakyselystä sekä Palvelualojen ammattiliitto PAMin vuoden 2017 jäsenselvityksestä.

"Kaupan liiton selvityksessä 63 prosenttia yritysvastaajista kertoi henkilökunnan nimittelyn ja haukkumisen lisääntyneen. Asiakkaista 30 prosenttia oli törmännyt muiden asiakkaiden häiriköintiin erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa, ja heistä peräti 52 prosenttia nimenomaan kaupassa", kertoo Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkkala.

Lavikkala toteaa kaupan olevan elinkeinoelämän suurin työllistäjä ja myös merkittävä nuorten työllistäjä.

"Työnantajan kannalta on kyse työsuojelusta ja henkilökunnan turvallisuudesta. Meille on tärkeää, että kauppa on turvallinen ja viihtyisä työpaikka”, Lavikkala kommentoi Kaupan liiton tiedotteessa.

Somessa häiriköiminen yleistynyt

PAMin jäsenselvitys vahvistaa huonon käytöksen lisääntymisen.

"Selvityksemme mukaan myyjien kokema sanallinen väkivalta on yleistynyt. Myyjistä 9 prosenttia kertoi kokevansa sitä vähintään kerran viikossa. Tulosten perusteella on selvää, että asiaan pitää puuttua", vahvistaa PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo.

Kaupan liiton kyselyn mukaan myymälävarkaudet, häiriköinti ja muut häiriöt tapahtuvat useimmiten arkisin klo 18–21. Häiriötä aiheuttavat muun muassa päihtyneet asiakkaat.

Kyselystä ilmenee myös, että merkittävä osa epäasiallisesta käyttäytymisestä tapahtuu nykyään sosiaalisen median kanavissa. Yksittäisten työntekijöiden kohtaamien herjojen ja parjauskampanjoiden ohella vihastuneet asiakkaat saattavat muun muassa uhkailla myymälää tai yritystä boikotilla.

"Näyttää siltä, että someraivo on laskeutunut kauppojen tiloihin. Kampanjamme kärki onkin siinä, että jokaisen omalla vastuulla on se, miten käyttäytyy. Ei pidä purkaa omaa huonoa oloaan muihin", Anna Lavikkala toteaa Kauppalehden haastattelussa.

Työministeri Lindström kampanjan suojelijana

Työssä kohdattu epäasiallinen käytös ei ole yksin kaupan ongelma. Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2016 työolobarometrin mukaan 33 prosenttia palkansaajista koki kiusaamista tai henkistä väkivaltaa asiakkaiden taholta.

"Me kuluttajat voimme omalla käytöksellämme vaikuttaa asiakaspalvelijoiden työhyvinvointiin. Meidän on osattava asettua toisen ihmisen asemaan", muistuttaa kampanjan suojelijana toimiva työministeri Jari Lindström.

Lindström painottaa myös kampanjan laajempaa merkitystä yhteiskunnalle.

"Kampanjalla halutaan edistää hyvinvoinnin positiivista kierrettä, joka syntyy työntekijöiden hyvinvoinnista, asiakkaiden saamasta hyvästä palvelusta ja sitä kautta yritysten menestyksestä", Lindström sanoo.