Australian valtiovarainministeri Josh Frydenberg on määrännyt maan kilpailuviranomaisen luomaan käytännesäännöt, joiden mukaan Google ja Facebook joutuvat tulevaisuudessa jakamaan osan mainostuotoistaan paikallisten mediayhtiöiden kanssa.

Jo vuoden 2019 puolella nettijättejä ja mediayhtiöitä yritettiin lempeästi kehottaa saman neuvottelupöydän ääreen sopimaan asiasta vapaaehtoisesti, The Guardian kertoo. Neuvottelut eivät kuitenkaan lähteneet käyntiin toivotulla tavalla, joten nyt päätökset asiasta tehdään viranomaisten toimesta.

Säännöt yritetään saada valmiiksi kesään mennessä. Niissä määritellään esimerkiksi millaisia uutisia rahanjako koskee, rangaistukset säädösten rikkomisesta ja miten kiistat asiassa ratkaistaan. Google-hakujen ja Facebookin lisäksi säädökset koskisivat myös esimerkiksi Twitteriä ja Instagramia.

Lukuisat australialaiset paikallislehdet ovat lakanneet ilmestymästä koronapandemian vuoksi. Suurissa mediayhtiöissä puolestaan henkilökuntaa on pyydetty suostumaan palkanalennuksiin tai lomautuksiin.