Yhteislausunnon ovat laatineet Australian ja Britannian tietosuojaviranomaiset. Allekirjoituksillaan tukensa ovat antaneet myös Kanadan, Yhdysvaltain, Euroopan unionin, Burkina Fason ja Albanian edustajat.

Viranomaiset ovat huolissaan sekä libra-valuutan että sen vaatiman infrastruktuurin aiheuttamista riskeistä yksityisyydelle, kirjoittaa ZDNet.

Lausunnon taustalla painavat selvästi Facebook in viime vuosina saamat mainetahrat, jotka juontavat juurensa alkuvuodesta 2018 paljastuneeseen Cambridge Analytica -skandaaliin.

”Riskit eivät rajoitu ainoastaan raha-asioita koskeviin yksityistietoihin. Facebookin mukanaolo ja sen sadoista miljoonista käyttäjistä keräämä tieto aiheuttaa myös muita huolia”, lausunnossa todetaan.

”Olemme toiveikkaita uusien teknologioiden mahdollistamista taloudellisista ja sosiaalisista edistysaskeleista, mutta niitä ei pidä ottaa ihmisten yksityisyyden kustannuksella.”

Lausunnossa tuodaan esiin huoli siitä, ettei Facebook ole toistaiseksi suostunut paljastamaan suunnitelmistaan kovinkaan paljoa. Hanketta varten se on perustanut Calibra-tytäryhtiön.

”Facebook ja Calibra ovat antaneet suurpiirteisiä lausuntoja yksityisyyden suhteen, mutta toistaiseksi tietojen käsittelyyn ja henkilötietojen suojelemiseen liittyvien käytäntöjen yksityiskohdista ei ole kerrottu mitään.”

”Ottaen huomioon libran käyttöönoton tiukan aikataulun, olemme hämmästyneitä ja huolissamme tällä hetkellä saatavilla olevien yksityiskohtien niukkuudesta.”

Lausunnon lopuksi Facebookille esitetään suoria kysymyksiä, joihin yhtiöltä toivotaan vastauksia. Kysymyksissä tiedustellaan muun muassa datan anonymisoinnista ja siitä, miten dataa aiotaan jakaa kolmansien osapuolten käyttöön.

Tietosuojaviranomaisten lausunnossa ilmaistun huolen jakavat monet muutkin. Libraa ovat kritisoineet muun muassa Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire sekä Euroopan keskuspankin johtoportaaseen kuuluva Benoit Coeure. Yhdysvaltain lainsäätäjät vaativat heinäkuussa libra-projektin väliaikaista keskeyttämistä.

Facebook haluaisi ottaa libra-valuutan käyttöön vuonna 2020. Libraa hallinnoi Facebookin perustama Calibra-tytäryhtiö.