Facebook luovutti tällä viikolla Yhdysvaltain edustajainhuoneen, senaatin tiedustelukomiteoiden sekä senaatin oikeuskomitean tarkastettavaksi 3000 mainosta, joiden julkaisemisesta venäläinen yhteisö oli maksanut 100 000 dollaria vuosina 2015–2017. Asiasta kertoo AdAge.

Google, Twitter ja muut verkkomainonnan parissa toimivat yrityjset ovat Facebookin ohella ilmaisseet huolensa sen jälkeen, kun kävi ilmeiseksi, että ulkomaiset toimijat pyrkivät vaikuttamaan USA:n syksyn 2016 presidentinvaalien tulokseen verkkomainonnan ja valeuutisten kautta.

Facebookin mukaan alustalla julkaistut mainokset keskittyivät pääosin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten maahanmuuttoon, aserajoituksiin sekä seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin. Mainosten kautta pyrittiin saamaan ihmisiä seuraamaan valikoituja Facebook-sivustoja.

Monet mainoksista eivät Facebookin antaman lausunnon mukaan rikkoneet palvelun sisältöihin liittyviä linjauksia. Mikäli tavanomainen ostaja olisi venäläisen yhteisön edustajien sijasta ostanut kyseiset mainokset, ne olisivat Facebookin mukaan soveltuneet alustalle ilman suurempiam ongelmia.

Venäläiseen yhteisöön kuuluvat toimijat tekeytyivät mainoksia ostaessaan yhdysvaltalaisten eturyhmien edustajiksi. Tällaisen toiminnan ehkäiseminen on hankalaa, kuten mainosten leviäminen osoittaa.

Noin 10 miljoonaa ihmistä näki kyseisiä mainoksia Yhdysvalloissa. 44 prosenttia katselukerroista tapahtui Facebookin mukaan ennen marraskuussa 2016 pidettyjä UsA:n presidentinvaaleja ja loput vaalien jälkeen.

Osa mainoksista maksettiin Venäjän ruplalla. Tämä ei ole Facebookin mukaan riittävän suuri asia hälytyskellojen soimiseksi, sillä suurin osa venäläisistä toimii Facebookissa täysin sääntöjen mukaisesti.

Kahdeksan miljoonaa ihmistä raportoi Facebookin mukaan alustalla esitettävistä mainoksista päivittäin. Faceook kertoo tarkastavansa miljoonia mainoksia manuaalisesti. Facebook kertoo palkkaavansa 1000 uutta henkilöä arvioimaan ertyisesti kulttuuri-identiteettiin kytkeytyviä mainoksia. Toimenpiteellä on tarkoitus ehkäistä ulkopuolisten tahojen vaikuttamispyrkimyksiä.

Republikaanien ehdokas Donald Trump valittiin USA:n presidentiksi marraskuussa 2016. USA on syyttänyt Venäjää sekaantumisesta vaaleihin harhaanjohtavien kampanjoiden, mainoksien sekä valeuutisten kautta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin in on arvioitu asettuneen tarkoituksella tukemaan Donald Trump in valintaa presidentiksi. Syynä tähän on liittovaltion poliisi FBI:n mukaan Putinin henkilökohtainen kauna Trumpin vastaehdokkaana vaaleissa toiminutta Hillary Clinton ia kohtaan.